Bevezető:

18 éven aluli gyermek részére útlevél főszabály szerint csak magyar születési anyakönyvi kivonat birtokában kérhető. Kivételt jelent ez alól, ha a gyermek még nem töltötte be a hatodik életévét. Ebben az esetben az útlevélkérelem a születés hazai anyakönyvezése iránti kérelemmel egyidejűleg is benyújtható. 

Amennyiben a 18 év alatti gyermek magyarországi anyakönyvezésére még nem került sor, úgy kérjük, hogy a Születés anyakönyvezése menüpont alatt található információkat olvassák el először.


 

Ki kérelmezheti a eljárást?

Magyar útlevelet magyar állampolgár igényelhet.

A magyar állampolgárság igazolható:

 • magyar állampolgárság igazolására érvényes okirat/okmány (személyi igazolvány, útlevél, honosítási okirat, kevesebb, mint 3 éve kiállított állampolgársági bizonyítvány, vagy kevesebb, mint 1 éve lejárt magyar útlevél - ezek közül legalább egy szükséges!)
 • magyar lakcímkártya (amennyiben rendelkezésre áll);
 • magyar születési és házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben rendelkezésre áll);
 • Érvényes izraeli útlevél/ személyazonosító igazolvány
 • ha a korábbi, még érvényes útlevelét ellopták: rendőrségi jegyzőkönyv a lopás bejelentéséről (ennek hiányában magasabb eljárási díj fizetendő);

12 év – 18 év közötti gyermek esetében

A magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani. A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, az ujjlenyomatait és aláírását elektronikusan rögzítjük.

Mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához. Mindkét szülőnek érvényes okmánnyal kell rendelkeznie, amely magyar állampolgár szülő esetében csak személyi igazolvány vagy útlevél lehet.

12 év alatti gyermek

A gyermeknek nem kell megjelennie, de mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához. Mindkét szülőnek érvényes okmánnyal kell rendelkeznie, amely magyar állampolgár szülő esetében csak személyi igazolvány vagy útlevél lehet.

12 év alatti gyermekről 1 db fényképet kell hozni. Fénykép nélkül az eljárás nem kezdhető meg!

A fényképnek az alább kritériumoknak kell megfeleljen:

 • igazolványkép méretű, 35 mm x 45 mm
 • fehér háttér (csecsemőket sem tarthatja az ölében a szülő)
 • éles, színes kép
 • szemek nyitva, egyenesen a kamerába nézve
 • száj csukva, komoly kép
 • szemüveg nélkül
 • az arcot nem takarhatja haj, ruha stb.

Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.) igazolni kell.


 

Benyújtandó dokumentumok:

 • gyermek jelenlegi magyar útlevele
 • gyermek jelenlegi magyar személyi azonosító okmánya
 • gyermek érvényes izraeli útlevele/SZIG-je
 • gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata
 • szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata (amennyiben házasok). Amennyiben nem házasok, az izraeli személyazonosító igazolványt és mellékletét kell bemutatni
 • mindkét szülő érvényes személyazonosító okmánya
 • gyermek lakcímkártyája
 • Ha van: gyermek érvényes (3 évnél nem régebbi) állampolgársági bizonyítványa
 • Ha van: gyermek honosítási okirata

Ha az útlevelet a szülők más névre igénylik, mint amire a gyermek korábbi útlevele, vagy személyi igazolványa szólt, névváltoztatást alátámasztó magyar okirat bemutatása szükséges (például névváltoztatási okirat, születési anyakönyvi kivonat, vagy házassági anyakönyvi kivonat).


 

Benyújtás módja:

Személyesen, előzetes időpontfoglalás alapján. Időpontfoglalással kapcsolatos információért, kérjük tekintse meg "Ügyfélfogadás - általános információk" oldalunkat. 


 

Eljárás időtartama:

Az útlevélkiállítás magyarországi eljárási ideje 20 nap, amely nem tartalmazza az okmány kézbesítésének idejét (2-5 hét). Az elkészült okmány kézbesítése az alábbiak szerint kérhető:

 • magyarországi lakcímre postázás;
 • átvétel magyarországi okmányirodában;
 • átvétel a Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán;
 • személyes átvétel a tel-avivi konzulátuson

Kérjük, hogy a kiállítás és a kézbesítés várható átfutási idejét vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor, valamint tanácsoljuk, hogy  – tekintve, hogy az eljárási idő tartama hosszabb is lehet – ne vásároljanak az utazáshoz menetjegyeket az útlevél kézhezvétele előtt (repülőjegy, buszjegy, stb.). Az ebből eredő esetleges károkért a konzulátus nem vállal felelősséget.

A felsorolt eljárási idők a hiánytalanul beadott, rendezett állapotú útlevélkérelmekre vonatkoznak. Bármilyen hiányosság az eljárási idő további meghosszabbítását eredményezi.


 

Díjak:

A szolgáltatások aktuális díjait megtalálják a konzuli díjak menüpont alatt. Felhívjuk figyelmüket, hogy az útlevél kiállításának díja eltér annak függvényében, hogy hány gyermek van a családban.


 

Egyéb fontos tudnivalók:

Az útlevél eljárásnál hiánypótlásra nincs lehetőség. Amennyiben a kérelem bármelyik feltétele hiányzik, a kérelmet nem tudjuk bevenni, s új időpont foglalása szükséges. Sürgősségi időpontot a konzulátus ebben az esetben sem tud biztosítani.

Ideiglenes magánútlevél kiállításáról kérjük tájékozódjon az "Útlevéligénylés nagykorúak számára" menüpont alatt.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2020. július 1-jétől a személyesen jelen nem levő szülő hozzájáruló nyilatkozata az annak megtételétől számított 15 napig vehető figyelembe. (Figyelem! A kiskorú elektronikus személyazonosító igazolvány igénylésére vonatkozó eljárásban nincs ilyen korlátozás!)