אזרחות הונגרית

בית / אזרחות הונגרית

 

 1. מידע כללי (לא רשמי)
  בטרם הפירוט, עליך לקחת בחשבון את העקרונות המפורטים להלן:
 1. חוק האזרחות ההונגרי מבוסס על העיקרון ששמו בלטינית "יוס סנגוויניס" ("זכות הדם"). משמעותו שאדם זוכה לאזרחות הונגרית בזכות  היוולדותו להורה שהינו אזרח הונגריה.
 2. על כן, תעודת לידה הונגרית מעידה על עובדת הלידה בלבד אך לא על האזרחות ההונגרית.
 3. היות ולחוקי האזרחות אינם תקפים רטרואקטיבית (למעט כמה מקרים חריגים מאד), תמיד יש להתייחס לחוק שהיה בתוקף בתאריך הלידה.
 4. אזרחות כפולה הינה מותרת על פי החוק ההונגרי.

על פי החוק שבתוקף היום (חוק 55 משנת 1993), האזרחות ההונגרית נובעת משני עקרונות: המשמעותי מבין השניים מהווה את עילת המוצא: הילד של כל אזרח הונגרי הופך לאזרח הונגרי בעצמו על פי לידה (בין אם האב או האם או שניהם אזרחים הונגרים).

לפני תאריך זה, כללי הזכאות או שלילת האזרחות ההונגרית היו שונים. לתשומת לב של מגישי הבקשה לקבלת אזרחות להלן רשימה קצרה (ובשום אופן לא ממצה) בקשר לאזרחות ההונגרית:

בין 1 באוקטובר 1957 עד 1 באוקטובר 1993:

אם אחד ההורים היה אזרח הונגריה בעת הלידה, הילד קיבל אזרחות הונגרית.

לפני 1 באוקטובר 1957:

 • הילד קיבל אזרחות הונגרית רק במקרה שהאב החוקי היה בעצמו אזרח הונגריה. הילד של אם הונגריה ואב שאינו הונגרי, לא קיבל אזרחות על פי לידה.
 • אם הילד נולד מחוץ לנישואין, ולאם הייתה אזרחות הונגרית, הילד קיבל אזרחות הונגרית. אבל אם האב הלא-הונגרי הכיר בילד מאוחר יותר, הוא/היא איבד/ה את האזרחות ההונגרית.
 • אישה שאינה הונגריה, שנישאה לאיש הונגרי קיבלה באופן אוטומטי את האזרחות ההונגרית לאחר החתונה.
 • אם אישה הונגריה נישאה לאיש לא-הונגרי ועל ידי כך היא זכתה לאזרחות זרה, היא איבדה את האזרחות ההונגרית באופן אוטומטי.
 • אלה שעזבו את הונגריה לפני 1 בספטמבר 1929, עלולים לאבד את אזרחותם ההונגרית לאחר ששהו בחו"ל מעל 10 שנים. תקופת 10 השנים התחילה מיום פקיעת תוקפו של הדרכון ההונגרי האחרון שהיה ברשות האדם. על כן, במקרה כזה יש להגיש מסמך רשמי הונגרי (למשל דרכון, הצהרה בכתב שהוגש לקונסוליה ההונגרית, וכדומה), על מנת להוכיח שהאזרח שמר על אזרחותו.
 • השפעות אמנת טריאנון (1920) הסכם השלום בסיום מלחמת העולם הראשונה: באופן כללי, כל מי שחי מחוץ לגבולות הונגריה הנוכחים, איבד את אזרחותו ההונגרי והפך לאזרח לאותה מדינה שקיבלה את השטח המדובר (חוץ מכמה יוצאי דופן מינוריים), לאחר 1921.
 • אלה שעזבו את הונגריה לפני 1 בפברואר 1949, דרושים להציג מסמך הונגרי (תעודה מזהה, תעודת בית ספר, מסמך עבודה, תואר אקדמאי, וכד') על מנת להוכיח שהם חיו בהונגריה לאחר 1 בספטמבר 1929, במיוחד מאלה שעזבו בשנות ה-1930 או בשנות ה-1940 המוקדמות.
 • במקרים מסוימים החוקים של 1879 ו-1939 אפשרו למדינה ההונגרית לשלול אזרחותם של הונגרים.

כמו שניתן לראות, בירור האזרחות של אדם הינה תפקיד מורכב למדי, נוכח שינויי גבולות ואזרחויות היסטוריים במרכז אירופה במהלך המאה העשרים. הליך זה מבוצע על ידי מומחים מטעם מחלקת רשם האזרחות של לשכת הממשלה של עיר הבירה בודפשט בלבד. משך התהליך הנ"ל יכול להמשך עד 1-1.5 שנה.

 1. התהליך

הבירור מתבצע על ידי מילוי טופס בן 4+2 עמודים "בקשה לאימות אזרחות" בשפה ההונגרית (הטופס קיים בהונגרית בלבד). לאזרחים ישראליים זה חובה למלא את 4+2 עמודים הללו, וגם להגיש: תעודת לידה ותעודת נישואין (אם רלוונטי). לפרטים נא להקיש פה.

 • יש לצרף לטופס את תעודות לידה ונישואין (וגם גירושין במידה ורלוונטי) מקוריות המעידות על הקרבה המשפחתית אל האדם שמגיש הבקשה חושב שהוא בעל אזרחות הונגרית. למשל, אם אתה חושב שלסבא שלך הייתה אזרחות הונגרית, עליך לצרף תעודת נישואין ממשלתית של הורי הסבא, תעודת לידה ונישואין של הסבא, תעודת לידה של הילד של הסבא (ההורה שלך), תעודת הנישואין של הוריך, תעודת הלידה והנישואין שלך. במידה והנך נשוי/ה כמה פעמים, עליך לשלוח את כל תעודות הנישואין והחלטות גירושין של בית המשפט (אם בהחלטה לא מופיע תאריך מדויק של כניסה לתוקף, אזי יש לדאוג להשיג חותמת משלימה על המסמך מאת בית המשפט ששם מצוין: "תמה תקופה בה ניתן היה להגיש ערעור").
 • חשוב: תעודות שהונפקו ע"י רב/בית דין רבני אינן מהוות הוכחה בנוגע למוצא הונגרי שמתקבלת ע"י הרשויות ההונגריות. (רשם האוכלוסין האזרחי נוסד בהונגריה בשנת 1895).
 • היה ומסמך כל שהוא לא הונפק ע"י לשכת האוכלוסין ההונגרית, יש לתרגם את אותו מסמך להונגרית והתרגום זקוק לאימות ע"י הקונסול של השגרירות ההונגרית. כמו כן, הלשכה ההונגרית לתרגום ואימות בע"מ (OFFI) גם מורשית להכנת תרגומי מסמכים מאומתים.
 • לגבי מסמכים ישראליים נדרש אימות "אפוסטיל" אשר מונפק ע"י משרד החוץ הישראלי בירושלים. https://www.gov.il/he/departments/general/document_verification

במידה ורלוונטיים, יש צורך גם להגיש טפסים נוספים (במקרה של שינוי שם, גירושין, פטירה, וכו'). ניתן להוריד את הטפסים הנוספים בקישור הזה

לאחר שכל המסמכים הנ"ל ברשותך, ולאחר קביעת פגישה, עליך להגיע אישית לשגרירות ההונגרית בתל אביב יחד עם כל הטפסים שהורדת מהאתר שלנו כשהם ממולאים. יש למלא את כל הטפסים בשפה ההונגרית.

כאשר תיקבע האזרחות ההונגרית, תונפק, לפי בקשה, אישור אזרחות הונגרית, אשר יהיה בתוקף למשך שלוש שנים מתאריך ההנפקה.

 כאשר תיקבע האזרחות ההונגרית, עליך לרשום את התעודות (לידה, נישואין, גירושין) של האזרחות הזרה (ישראלית, אמריקאית, וכו') שלך על גבי טפסים שניתן להוריד אותם מהאתר שלנו.

כמו כן, עליך לרשום את כל הנישואין או הגירושין שלך, או באם את/ה אלמן/ה, את תעודת הפטירה של בן/בת זוגך המנוח/ה.

המסמכים המקוריים יועברו לארכיון בהונגריה, ותונפק תעודה הונגרית בשבילך. הרשויות ההונגריות מקבלות מסמכים מקוריים בלבד, מהרשויות המנפיקות או העתקים נאמנים למקור באימות של משרד החוץ של מדינת ישראל.

ניתן להגיש בקשה לדרכון הונגרי עם אישור האזרחות ההונגרית שברשותך (תוך 3 שנים מתאריך ההנפקה), ועם תעודת הלידה הרשומה בהונגריה (ואם הנכם נשואים, עם תעודת הנישואין הרשומה בהונגריה), באופן אישי בהונגריה בכל סניף של שרותי ציבור אדמיניסטרטיביים ואלקטרוניים (Okmányiroda), או בכל נציגות של הונגריה בחו"ל.