הקדמה

אזרחים הונגרים שהתחתנו בחו"ל עשויים להירשם בהונגריה באמצעות הקונסוליה.


 

מי יכול לבקש את השירות?

הקריטריון להגשת הבקשה הוא שאחד מבני הזוג יכול להוכיח את האזרחות ההונגרית שלו/ה בזמן החתונה ובעת הגשת הבקשה.

אם לא ניתן להוכיח את האזרחות ההונגרית באחד מהמקרים, נדרש לבקש תהליך בירור אזרחות הונגרית.


 

מסמכים נדרשים

 • תעודת הנישואין הישראלית המקורית עם אימות אפוסטיל של משרד החוץ הישראלי בירושלים, ותרגומו ההונגרי המדויק. אין צורך באפוסטיל או אישור נוטריון לתרגום עצמו.בתעודה יש לציין את שם הישוב כמקום הטקס.
 • תעודת לידה הונגרית מקורית וכרטיס כתובת הונגרי של האזרח ההונגרי, והעתקים מהם.
 • טופס בקשה שהושלם אלקטרונית והודפס, אך לא חתום
 • הוכחת זהות ואזרחות הונגרית של בן הזוג האזרח ההונגרי: דרכון או תעודת זהות או תעודת התאזרחות הונגרית והעתקיהם. המסמך שמוכיח את האזרחות ההונגרית חייב היה להיות בתוקף בזמן החתונה והמבקש חייב גם להוכיח אזרחותו במועד הגשת הבקשה.
 • הוכחת אזרחות וזהות של בן הזוג שאינו אזרח הונגרי: דרכון ישראלי בתוקף והעתק שלו.
 • הוכחת גירושים או המצב המשפחתי של האלמנ/ה לפני הנישואין הנוכחיים:
 • תעודת נישואין הונגרית מקורית של אזרח הונגרי עם ההערה הרלוונטית והעתק שלה
 • תעודת גירושין ישראלית מקורית של האזרח הישראלי / הזר עם אפוסטיל ותרגום הונגרית מדויק (במקרה שתעודת הגירושין כבר דו לשונית - אנגלית-עברית, אין צורך לתרגם אותה). אין צורך באפוסטיל או אישור נוטריון לתרגום עצמו.

 

שיטת ההגשה

יש להגיש את הבקשה באופן אישי, לאחר תיאום מראש. למידע על הזמנת תורים עיינו בדף "מידע כללי – קביעת תור".

שני הצדדים (בן / בת הזוג) חייבים להיות נוכחים כדי להתחיל את ההליך.


 

משך ההליך

בדרך כלל 3-4 חודשים, אבל זה יכול לקחת עד 6-8 חודשים. אין אפשרות לזרז את התהליך.


 

עמלות

השירות ללא תשלום.


 

מידע חשוב נוסף

לפני קביעת תור, אנא הודיעו לפקיד הקונסולרי אם אחד מהדברים הבאים חל עליכם:

 • אם האזרח ההונגרי התגרש לפני נישואיו הנוכחיים, אך לא רשם את זה בהונגריה, יש להתחיל גם את ההליך של רישום הגירושין במסגרת "רישום גירושין", גם על ידי קביעת תור מיד לאחר רישום הנישואין. אם גם הנישואין הקודמים לא נרשמו בהונגריה, יש לרשום אותם גם בהליך "רישום נישואין" (גם על ידי קביעת תור מיד לאחר רישום הנישואין).
 • אם אחד מבני הזוג שינה את שם הלידה שלו ו / או את השם הפרטי שלו (שם הלידה של בן הזוג שונה מזה שבתעודת הלידה ההונגרית בעת הגשת הבקשה או ששם לידה של בן הזוג הזר שונה מתעודת הנישואין הישראלית), יש צורך לרשום שינוי זה גם בהונגריה:
  • במקרה של אזרח הונגרי: במסגרת ההליך "רישום שינוי שם המשפחה ו / או השם הפרטי שנערך בחו"ל", גם בתיאום מראש, מיד לאחר רישום הלידה.
  • במקרה של בן זוג זר, די להגיש את תעודת שינוי השם הישראלית המקורית עם אימות אפוסטיל, ותרגומו המדויק להונגרית. (במקרה שהתעודת כבר דו לשונית - אנגלית-עברית, אין צורך לתרגם אותה.) אין צורך באפוסטיל או אישור נוטריון לתרגום עצמו.
 • אם שם הנישואין הנוכחי של אחד מבני הזוג שונה מזה שבתעודת הנישואין הישראלית, יש להגיש את תעודת שינוי / בחירת השם הישראלית המקורית עם אימות אפוסטיל, ותרגומו המדויק להונגרית. (במקרה שהתעודת כבר דו לשונית - אנגלית-עברית, אין צורך לתרגם אותה.) אין צורך באפוסטיל או אישור נוטריון לתרגום עצמו.

 

טפסים (רק בהונגרית)