מי יכול לבקש את השירות?

כל אזרח הונגרי יכול להגיש בקשה להוכחת מצבו המשפחתי. בעת הגשת הבקשה על הלקוח לציין כי הוא מבקש הוכחת מצב משפחתי בצורת תעודה רשמית או תעודה קונסולרית. התעודה הרשמית היא אישור רשמי למעמד משפחתי שהונפק על ידי הרשויות ההונגריות. התעודה הקונסולרית היא תמצית ממאגר המידע האישי וכתובות, תעודה דו לשונית (הונגרית ואנגלית), המכילה גם את נתוניו האישיים של המבקש ומצבו המשפחתי.

אנו ממליצים לברר מראש במשרד השימוש המיועד (מקום הנישואין) איזו צורה של תעודה הם זקוקים לה, וזה יעזור לך להחליט למי מהם להגיש בקשה.


 

אילו מסמכים יש להגיש?

צילום של דרכון או תעודת זהות תקפים.

אין דרישה רשמית חובה לבקשה. מבחינת התוכן, על הבקשה להכיל את המידע הבא:

שם, שם לידה;

תאריך ומקום הלידה;

כתובת נוכחית;

כתובת אחרונה בהונגריה;

מקום ותאריך הנישואין;

מקום ותאריך גירושין;

שם, מקום לידה, תאריך לידה של בן / בת הזוג, בן / בת הזוג שנפטר / גרוש;

בקשה להוכחת מצב משפחתי והצדקה לבקשה;

הצהרה לפיה אתה מבקש להנפיק תעודה רשמית של מצב משפחתי או תעודה קונסולרית ממרשם הנתונים האישיים והכתובות.

אנא חתום על הבקשה להוכחת מצב משפחתי בעט כחול.


 

אופן ההגשה:

באופן אישי, בתיאום מראש. למידע על הזמנת תור אנא לחץ כאן.


 

משך ההליך:

משך ההליך הוא לפחות חודשיים במקרה של תעודה רשמית. בעת הגשת בקשה לתעודה קונסולרית, ניתן להשיג את האישור בדרך כלל באותו יום.


 

עמלות:

העמלה תלויה בשאלה אם מבקשים תעודה רשמית או תעודה קונסולרית. האחרון הוא תמצית ממאגר הנתונים האישיים וכתובות.

 

את העמלות הנוכחיות עבור השירותים ניתן למצוא בתפריט אגרות קונסולריות.


 

מידע חשוב נוסף:

התעודה הרשמית מונפק בשפה הונגרית על ידי הרשות ההונגרית.

התעודה שהונפקה על ידי הקונסול הוא דו לשוני, המכיל את פרטי המבקש ומצבו המשפחתי בהונגרית ובאנגלית.


 

טפסים:

אין דרישה רשמית חובה לבקשה. ראה סעיף אילו מסמכים יש להגיש?