הקדמה

אזרחים הונגרים שנולדו בחו"ל עשויים להירשם בהונגריה באמצעות הקונסוליה.


 

מי יכול לבקש את השירות?

הקריטריון להגשת הבקשה הוא שאחד מההורים יכול להוכיח את אזרחותו ההונגרית בזמן לידת הילד ובעת הגשת הבקשה.

אם לא ניתן להוכיח את האזרחות ההונגרית באחד מהמקרים, נדרש לבקש תהליך בירור אזרחות הונגרית.

על מנת להתחיל את ההליך יש צורך שנישואי ההורים כבר רשומים בהונגריה. אם זה אינו המקרה, יש לרשום את הנישואין באותו זמן (רישום נישואין שנערכו בחו"ל) כאשר הלידה רשומה (במקרה זה יש צורך להזמין שני תורים, עבור כל סוג של מקרה). אם ההורים לא היו נשואים בזמן לידת הילד, על האב להצהיר על אבהות במקביל לרישום הלידה (גם במקרה זה יש צורך להזמין שתי פגישות, לכל סוג של מקרה).מסמכים נדרשים

 • תעודת הלידה הישראלית המקורית של הילד (הכוללת את שם הפרטי ואת שם המשפחה בעת הלידה של האם, ידוע גם כשם הנעורים) עם אימות אפוסטיל של משרד החוץ הישראלי, ותרגומו ההונגרי המדויק. (במקרה שתעודת הלידה דו לשונית - אנגלית-עברית, אין צורך לתרגם אותה.) אין צורך לאפוסטיל או אישור נוטריון לצורך התרגום עצמו.
 • תעודת לידה הונגרית וכרטיס כתובת הונגרי של ההורה האזרח ההונגרי, והעתקים מהם.
 • הוכחת זהות ואזרחות הונגרית של ההורה ההונגרי: דרכון או תעודת זהות או תעודת התאזרחות הונגרית והעתקיהם. המסמך שמוכיח את האזרחות ההונגרית חייב היה להיות בתוקף בזמן לידת הילד וההורה חייב גם להוכיח אזרחותו במועד הגשת הבקשה.
 • הוכחת אזרחות וזהות של בן הזוג שאינו אזרח הונגרי: דרכון ישראלי בתוקף והעתק שלו.

   

שיטת ההגשה

יש להגיש את הבקשה באופן אישי, לאחר תיאום מראש. למידע על הזמנת תורים, עיינו בדף "מידע כללי – קביעת תור".

שני ההורים חייבים להיות נוכחים כדי להתחיל את ההליך.

יש צורך להזמין תורים בהתאם למספר הילדים שתרצו לרשום.


 

משך ההליך

בדרך כלל ההליך לוקח 3-4 חודשים אבל זה יכול לקחת עד 6-8 חודשים. אין אפשרות לזרז את התהליך.


 

עמלות

השירות ללא תשלום.


 

מידע חשוב נוסף

לפני קביעת תור, אנא הודיעו לפקיד הקונסולרי אם אחד מהדברים הבאים חל עליכם:

 • אם הורה כלשהו שינה את שם הלידה שלו ו / או את שם הפרטי שלו (שם הלידה של ההורה שונה מזה שבתעודת הנישואין ההונגרית בעת הגשת הבקשה), יש צורך לרשום שינוי זה גם בהונגריה.
  • במקרה של אזרח הונגרי: במסגרת ההליך "רישום שינוי שם המשפחה ו / או השם הפרטי שנערך בחו"ל", גם בתיאום מראש, מיד לאחר רישום הלידה.
  • במקרה של בן זוג זר, די להגיש את תעודת שינוי השם הישראלית המקורית עם אימות אפוסטיל, ותרגומו המדויק להונגרית. (במקרה שהתעודת כבר דו לשונית - אנגלית-עברית, אין צורך לתרגם אותה.) אין צורך לאפוסטיל או אישור נוטריון לצורך התרגום עצמו.
 • אם שם הנישואין הנוכחי של הורה כלשהו שונה מזה שבתעודת הנישואין ההונגרית, במקרה זה יש צורך להתחיל בתהליך שינוי שם. זה גם בתיאום מראש, מיד לאחר רישום הלידה.
 • אם ההורה האזרח ההונגרי רשום בכתובת הונגרית והוא היה רושם גם את ילדו / ה לכתובת הונגרית זו, יש למלא גם את הטופס "Adatlap-SZL Magyarország".

   

טפסים

טופס לרישום הלידה