אימות חתימה

מסמכים המיועדים לשימוש בהונגריה צפויים לרוב להיות מאומתים על ידי קצין קונסולרי הונגרי. במקרה של אימות חתחמה המסמך ייחתם על ידי הלקוח בפני הקצין הקונסולרי, או שהחתימה על המסמך תוכר על ידי הלקוח כבעל שלו בפני הקצין הקונסולרי. במהלך אימות החתימה, הקצין הקונסולרי מאשר רק את מקוריות החתימה, אך אינו בוחן את תוכן המסמך ואינו אחראי לכך.

שימו לב כי בעת האימות יש צורך להציג מסמך רשמי (למשל תעודת לידה ישראלית או הונגרית או כרטיס כתובת הונגרי) המציג את שם הנעורים של אמו של המבקש.

אם החתימה נעשית מטעם גורם משפטי או ארגון אחר ללא אישיות משפטית, על הלקוח להוכיח לא רק את זהותו כאמור לעיל, אלא גם את זכותו/ה לייצג את החברה ע"י מסמך שאינו עולה על 30 יום, המאשר כי העסק נרשם על ידי בית המשפט (העתק תמצית חברה).


 

אימות תרגום

הקונסוליה מתחייבת לאשר רק תרגום של מסמכים המשמשים בהונגריה וקשורים להליכים קונסולריים מהונגרית לעברית, מעברית להונגרית, מהונגרית לאנגלית, ומאנגלית להונגרית. איננו מחויבים לאשר תרגום של מסמכים שאינם קשורים לפעילות קונסולרית, הדורשת מיומנויות שפה מיוחדות. אם ברצונך להשתמש בתרגום בהונגריה, אך הוא אינו קשור להליכים קונסולריים, עליך לפנות למשרד הלאומי לתרגום ולהסמכה על מנת לקבל תרגום מאומת או לאשר את התרגום שהושלם (https://www.offi.hu/en).


 

אישור עותק / הכנת העתק נאמן למקור

במקרה של אישור עותק של מסמך, המחלקה הקונסולרית תאמת עותק שנעשה על ידי הלקוח לאחר הצגת המסמך המקורי. במקרה של הכנת העתק נאמן למקור, המחלקה הקונסולרית תעשה צילום של המסמך המקורי ותאשר שהוא המקבילה התקפה למקור.


 

מי יכול לבקש את השירות?

כל מי שמשלם את האגרה הקונסולרית עבור שירות זה יכול לבקש את השירות.


 

אילו מסמכים יש להגיש לאימות?

אימות חתימה

  • המסמך שעליו החתימה אמורה להיות מאומתת (על הלקוח להכין את המסמך תמיד, הצוות הקונסולרי לא יוכל לערוך, להקליד או להדפיס את המסמך הדרוש עבורך).
  • תעודה מזהה תקפה עם תמונה, כולל שם אמו של המבקש
  • אם החתימה נעשית מטעם / כנציגה של חברה (או ארגון אחר), יש צורך בהצהרת חברה שאינה מעל גיל 30 יום. / אם החתימה נעשית מטעם / כנציג חברה (או ארגון אחר), יש צורך להציג הצהרת חברה שלא תעלה על 30 יום.

הקונסול יכול לרשום בסעיף האימות רק נתונים שאושרו על ידי מסמך רשמי!

אימות תרגום

  • הטקסט המקורי יחד עם התרגום שכבר הושלם. לדוגמאות תרגום הנפוצות ביותר לעניינים קונסולריים נא לבקר את האתר הבא.  
  • תעודה מזהה עם תמונה תקפה

העתק נאמן למקור

  • אם אין לך עותק, רק המסמך המקורי שאת העותק שלו את/ה רוצה לאשר
  • אם יש לך עותק, גם המסמך המקורי וגם העותק
  • תעודה מזהה עם תמונה תקפה

 

אופן ההגשה

את הבקשה יש להגיש באופן אישי לאחר פגישה מוקדמת. למידע על הזמנת פגישה אנא עיינו בדף מידע כללי – קביעת תור.


 

עמלת שירות

השירות כרוך בתשלום. רשימה של אגרות קונסולריות שוטפות ניתן למצוא כאן: אגרות.