הקדמה

הצהרת אבהות נדרשת במקרה שההורים של אזרח הונגרי מבקשים לרשום את לידת ילדם בהונגריה, וההורים לא היו נשואים בעת לידת הילד.

מי יכול לבקש את השירות?

התנאי להגשת הבקשה הוא שאחד ההורים יוכל להוכיח את אזרחותו ההונגרית בזמן הלידה של הילד וגם בזמן הגשת הבקשה. אם לא ניתן להוכיח את האזרחות, נדרש תהליך בירור אזרחות הונגרית.

מסמכים נדרשים

  • תעודת הלידה הישראלית המקורית של הילד (הכוללת את השם הפרטי ואת שם המשפחה מלידה של האם, ידוע גם כשם הנעורים) עם אימות אפוסטיל של משרד החוץ הישראלי, ותרגומו ההונגרי המדויק. אין צורך לאפוסטיל או אישור נוטריון לתרגום עצמו.
  • תעודת לידה הונגרית מקורית וכרטיס כתובת הונגרי של ההורה האזרח ההונגרי, והעתקים מהם.
  • טופס בקשה שהושלם אלקטרונית והודפס, אך לא חתום
  • הוכחת זהות ואזרחות הונגרית של ההורה ההונגרי: דרכון או תעודת זהות או תעודת התאזרחות הונגרית והעתקיהם. המסמך שמוכיח את האזרחות ההונגרית חייב היה להיות בתוקף בזמן לידת הילד וההורה חייב גם להוכיח אזרחותו במועד הגשת הבקשה.
  • הוכחת אזרחות וזהות של בן הזוג שאינו אזרח הונגרי: דרכון ישראלי בתוקף והעתק שלו.
  • העתק של תעודת הזהות של הורה שאינו אזרח הונגרי

 

שיטת ההגשה

 

יש להגיש את הבקשה באופן אישי, לאחר תיאום מראש. למידע על הזמנת תורים עיינו בדף "מידע כללי – קביעת תור".

שני ההורים חייבים להיות נוכחים כדי להתחיל את ההליך.

 

משך ההליך

התהליך מסתיים באופן מיידי ונרשם.

 

עמלות

את האגרות הנוכחיות עבור השירותים הקונסולריים שלנו תוכלו למצו כאן (באנגלית או הונגרית).

 

טפסים

טופס הצהרת אבהות