מידע כללי - קביעת תור 


 

שירותים קונסולריים

         דרכון

         בקשה לתעודת זהות

 

אזרחות

         אזרחות

         אזרחות קלאסית

         התאזרחות מפושטת

 

רישום ותעודות לידה נשואין ופטירה

         רישום לידה

         אימות אבהות

         רישום נשואין

         רישום פטירה

         רישום גירושין

         הנפקת תעודות

 

אמות

         אמות

 

שירותים קונסולריים נוספים

         פורטל לקוחות

         בקשה לתעודת יושר

         אישור חיים

         שינוי שם

         הודעה על הכוונה להינשא

         אישור מצב משפחתי

 
שירותים קשורים לרישום או שינוי כתובת

        הודה על מקום מגורים במדינה זרה

       הודעה על שינויים בכתובת זרה

       הרשמה ברשומות המקומיות כאזרח הונגרי שמתגורר במדינה זרה