דרכונים

מי יכול לקבל דרכון הונגרי?

רק אזרחים הונגרים יכולים לקבל דרכון הונגרי. ניתן לאשר אזרחות הונגרית על ידי:

 • תעודת זהות הונגרית בתוקף,
 • דרכון הונגרי בתוקף (הדרכון מאשר אזרחות הונגרית למשך שנה אחת נוספת לאחר שפג תוקפו),
 • תעודת אזרחות בתוקף (לא יאוחר מ-3 שנים מתאריך ההנפקה),
 • תעודת קבלת אזרחות עד אשר לא מוכח אחרת,
 • רשם האוכלוסין ההונגרי.

במידה ואין ברשות המבקש מסמך המאשר אזרחות, צריך לעבור תהליך קביעת אזרחות הונגרית בטרם הגשת הבקשה לקבלת דרכון. במקרה כזה משך הפרוצדורה להנפקת דרכון מוארך בכ-8 עד 12 חודש, אך יש לשים לב שבדיקת זכאות לאזרחות עשויה להימשך אף יותר!

 

אופן הגשת הבקשה

ניתן להגיש את הבקשה לקבלת דרכון אך ורק באופן אישי ובמועד שנקבע מראש, מפני שצילום המבקש ולקיחת תביעת האצבע ושמירת החתימה במערכת ממוחשבת הינם חלק מתהליך הגשת הבקשה. (מידע נוסף בקשר לזימון תורים נמצא בתפריט "קבלת קהל, זימון תורים").

 

המסמכים/תעודות הנדרשים לצורך הגשת הבקשה:

 • מסמך המאשר אזרחות הונגרית,
 • תעודה מזהה בתוקף (תעודת זהות הונגרית, רישיון נהיגה הונגרי, דרכון בתוקף או דרכון שפג תוקפו אך טרם עברה שנה אחת מתאריך הפקיעה),
  • במידה ואין ברשותך דרכון הונגרי או תעודת זהות הונגרית בתוקף: תעודה מזהה עם תמונה, עם שמך הנוכחי (רישיון נהיגה זר, תעודת זהות, דרכון), במידה ואין ברשותך תעודה כזאת, תעודת לידה הונגרית או תעודת נישואין הונגרית (במידה והשם השתנה אחרי הנישואין),
 • כרטיס כתובת הונגרי – כרטיס זיהוי ייחודי שמופיע עליו הכתובת ומספר הזהות (במידה ויש),
 • לאזרחים שקיבלו אזרחות בתהליך מפושט, בעת הגשת בקשה לקבלת דרכון ראשון: מומלץ להביא את תעודת הלידה ו/או את כרטיס הכתובת יחד עם תעודת קבלת האזרחות,
 • במידה ובטופס הבקשה להנפקת דרכון יופיע שם אחר מהשם שמופיע בדרכון הקודם או בתעודת הזהות הקודמת, יש להציג מסמך הונגרי המאשר את שינוי השם (למשל תעודת שינוי שם, תעודת לידה או תעודת נישואין),
 • במידה והדרכון הקודם שהיה בתוקף נגנב: פרוטוקול משרטתי על הודעת הגניבה (אחרת המבקש צפוי לקנס),

בהגשת בקשה לקבלת דרכון אין מקום להשלמות! בהיעדר מסמך כל שהוא הבקשה נדחית וצריך להגיע שוב להגשת בקשה חוזרת. יש לזמן תור חדש ואין לקונסוליה כל אפשרות להעניק קדימות גם במקרים מסוג זה!

בקונסוליה אין תהליך מזורז. הקונסוליה משתמשת באותה מערכת זימון תורים שעומדת לרשות המבקשים, על כן אין באפשרותנו לתת תור מוקדם יותר גם במקרים של אובדן או גניבה של המסמך. מעקב תאריכי תוקף של המסמכים הינו האחריות האישית של כל אזרח.

 

בקשה לקבלת דרכון עבור קטינים

גם ילדים צריכים דרכון. תוקף הדרכון תחת גיל 6 הוא 3 שנים, לגילאים 6-12, 5 שנים.

 • להגשת הבקשה למבקש תחת גיל 12 נוכחות של שני ההורים חובה אך נוכחות הילד אינה חובה. ברשות שני ההורים צריכה להיות תעודה מזהה בתקוף, במקרה של אזרחים הונגרים נדרש תעודת זהות או דרכון בלבד. יש לצרף לבקשה תמונת דרכון צבעונית אחת (בעלת מידות 35X44 מ"מ) על רקע בהיר.
 • להגשת הבקשה למבקש בין הגילאים 12-18 נוכחות של שני ההורים נדרשת. ברשות שני ההורים צריכה להיות תעודה מזהה בתקוף, במקרה של אזרחים הונגרים נדרש תעודת זהות או דרכון בלבד.

 

במקרה של משמורת בלעדית להורה אחד, יש להוכיח עובדה זו באמצעות מסמך מתאים (החלטת בית המשפט בתוקף, הסכם ההורים המאושר על ידי בית המשפט, תעודת הפטירה של ההורה המנוח, וכו'), ובמידת הצורך גם על ידי אימות נוסף של אפוסטיל, והכול בתרגום מאומת על ידי נוטריון.

 

יש אפשרות שרק הורה אחד יגיש את הבקשה, במידה ויש ברשותו תצהיר הסכמה מאת ההורה השני. התצהיר צריך להיות מאומת ע"י נוטריון או קונסול, באימות אפוסטיל ובתרגום הונגרי מאומת.

 

חשוב:

על פי הנוהל ניתן להגיש בקשה לדרכון עבור ילד רק במקרה שברשותכם תעודת לידה הונגרית! במידה וטרם הונפקה תעודת לידה עבור ילדכם, יש לקרוא קודם את הפרק "הנפקת תעודת לידה".

 

משך תהליך הנפקת הדרכון

זמן הנפקת הדרכון בהונגריה הוא 20 ימים, זה לא כולל זמן מסירת המסמך (2-5 שבועות). מסירת המסמך יכולה להתבצע על ידי:

 • משלוח דואר לכתובת בהונגריה,
 • מסירה בלשכה ממשלתית למסמכים,
 • מסירה בשרות לקוחות של הלשכה המרכזית למסמכים,
 • מסירה אישית בקונסוליה בתל אביב.

אנא תיקחו בחשבון את משך זמני ההנפקה והמסירה בתכנון הנסיעה, כמו כן אנו ממליצים שלא לרכוש כרטיסים לנסיעה (כרטיסי טיסה, אוטובוס, וכו') טרם מסירת הדרכון. הקונסוליה אינה אחראית על כל הפסד כספי בשל כך.

במידה ובעת הגשת הבקשה אין ברשות המבקש דרכון, תעודת זהות, תעודת אזרחות או תעודת קבלת אזרחות בתוקף, כמו כן אין אישור ממערכת האוכלוסין על האזרחות, אזי צריך לבצע בדיקת אזרחות. במקרה כזה זמן תהליך הדרכון יוארך ב-8-12 חודשים בממוצע, אך משך בדיקת האזרחות עשוי להיות אף יותר מזה!

זמני התהליך הנ"ל הינם במידה והבקשה הוגשה בצורה הנכונה ומסודרת. פגם כל שהוא יביא להארכה נוספת של הזמנים הנ"ל.

 

מסירת הדרכון

לקוחותינו מקבלים הודעה טלפונית על הגעת הדרכון, ניתן לקבל את הדרכון ללא זימון תור בקונסוליה בימים ב'-ו' בין השעות 9-12 (למעט ימי חופש וחגים).

לקבלת הדרכון או דרכון של ילד יש להזדהות באמצעות תעודה מזהה עם תמונה. ניתן לקבל את הדרכון באמצעות ייפוי כוח; יש לצרף לייפוי הכוח המקורי והחתום שכתוב בשפה האנגלית גם את צילום של התעודה המזהה של מייפה הכוח.

 

תוקף הדרכון

ניתן להזמין את הדרכון עם תקוף של 5 או 10 שנים. דרכונים משניים המונפקים במקרים חריגים תוקפם עד שנתיים בלבד.

 

עלות הנפקת הדרכון ואופן התשלום

עלויות הנפקת הדרכון מפורטות באתר, במחירון שכותרתו "תשלומי קונסוליה", יחד עם אמצעי התשלום המקובלים.

 

את עלות הנפקת הדרכון יש לשלם בעת הגשת הבקשה, לא ניתן לשלם במעוד מאוחר יותר. מי שלא ישלם בעת הגשת הבקשה, בקשתו תידחה. ניתן להגיש בקשה חוזרת רק עם זימון תור חדש, אין באפשרותנו לתת מועד מוקדם או תהליך מזורז במקרה כזה.

 

במקרה של אובדן הדרכון או הנפקת דרכון משני, עלות ההנפקה גבוהה יותר.

 

במקרה של גניבת דרכון קודם, ייתן פטור מתשלום קנס רק אם יוצג פרוטוקול משטרתי על הגניבה.

 

מסמכים להורדה:

טופס – בקשה לשינוי שם