Bevezető

Amennyiben magyar születési/házassági/halotti anyakönyvi kivonatát pótolni szükséges, vagy újabb példányra lenne szüksége, ennek kiállítását a külképviseletünkön keresztül is kezdeményezheti.


 

Ki kérvényezheti a szolgáltatást?

A kérelmet magyar állampolgár / Magyarországon született személy /egyenesági leszármazott (elhunyt személy esetében) nyújthatja be, meghatalmazással is.

 


 

Benyújtandó dokumentumok

  • a kérelmező/meghatalmazott érvényes útlevele és másolata
  • elektronikusan kitöltött, kinyomtatott, de nem aláírt adatlap

Meghatalmazott esetében továbbá:

  • a kérelmező (meghatalmazó) által kitöltött és aláírt eredeti meghatalmazás
  • a kérelmező (meghatalmazó) érvényes útlevél másolata

Elhunyt személy okiratának kiállítását kizárólag olyan személy kérelmezheti, aki dokumentumokkal kétséget kizáróan bizonyítani képes a haláleset tényét, valamint hogy az elhunyt egyenesági leszármazottja.


 

Benyújtás módja

A kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani a külképviseleteken, előzetes időpontfoglalás alapján ügyfélfogadási időben. Időpontfoglalással kapcsolatos információért, kérjük tekintse meg "Ügyfélfogadás - általános információk" oldalunkat. 


 

Eljárás időtartama

1-4 hét. 


 

Díjak

A szolgáltatás díjmentes. 


 

Nyomtatványok