ALÁÍRÁS HITELESÍTÉS

Magyarországon felhasználni kívánt okiratokkal kapcsolatban gyakran elvárás, hogy az aláírást magyar konzuli tisztviselő hitelesítse. Aláírása hitelesítése esetén az iratot az ügyfél a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását az ügyfél a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát igazolja, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős.

Felhívjuk a figyelmet, hogy hitelesítéskor szükséges az édesanya nevét – amely a hitelesítő záradékon szereplő adat, így annak hitelességéért a külképviselet felelősséggel tartozik  – alátámasztó olyan hivatalos irat (például izraeli születési anyakönyvi kivonat, magyar LIG kártya) bemutatása, amelyen megjelenik az édesanya leánykori születési neve. Emellett a születési helyet is igazolni kell hivatalos okirattal. 

Hitelesíteni olyan nevet tudunk, amelyet az ügyfél hivatalos okirattal igazol, példaképpen, amennyiben a hitelesítendő névnek egyeznie kell az útlevélben szereplő névvel, viszont az izraeli személyi igazolványban (teudat zehut) nem e név szerepel, akkor szükséges az útlevél bemutatása is. 

Amennyiben az aláírás jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nevében történik, úgy az ügyfélnek a személyazonossága mellett a cégképviseleti jogosultságát is igazolnia kell 30 napnál nem régebbi okirattal, amely igazolja, hogy a gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte (cégkivonat, cégmásolat).


FORDÍTÁS HITELESÍTÉSE

A konzulátus csak Magyarországi felhasználásra kerülő és a konzuli eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok magyar nyelvről héberre, illetve héber nyelvről magyarra, valamint magyar nyelvről angolra, illetve angol nyelvről magyarra fordításának hitelesítését vállalja. A konzuli tevékenységhez nem kapcsolódó, speciális nyelvi szakismeretet feltételező okiratok fordításának hitelesítését nem vagyunk kötelesek elvégezni. Ha egy fordítást Magyarországon szeretne felhasználni, de az nem konzuli eljáráshoz kapcsolódik, úgy a fordítás, vagy az elkészített fordítás hitelesítése céljából az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodát kell megkeresni (http://www.offi.hu/).

 

MÁSOLAT HITELESÍTÉSE / HITELES MÁSOLAT KÉSZÍTÉSE

A másolat hitelesítése esetén a konzuli részleg az ügyfél által készített másolatot hitelesíti az eredeti irat bemutatása mellett. A hiteles másolat készítése esetén az ügyfél által benyújtott eredeti iratról a konzuli részleg készít fénymásolatot és hitelesíti azt.


Ki kérelmezheti ezen szolgáltatásokat?

Bárki kérelmezheti, aki az adott szolgáltatás konzuli díját megfizeti.


Milyen dokumentumokat kell benyújtani a hitelesítéshez?

Aláírás hitelesítéshez
  • a hitelesítendő dokumentumot (az iratot minden esetben az ügyfélnek kell előre elkészítenie, a konzuli részleg munkatársainak nem áll módjukban az Ön számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni.)
  • érvényes, fényképes személyazonosító okmányt, amely a kérelmező anyjának leánykori nevét is tartalmazza, valamint a pontos születési helyét
  • Amennyiben az aláírásra cég (illetve más szervezet) nevében/képviselőjeként kerül sorúgy szükséges bemutatni a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot is.

A konzul csak olyan adatot tud feltüntetni a záradékon, amelyet hivatalos okmánnyal igazol!

Fordítás hitelesítéséhez
  • az eredeti szöveget a már elkészített fordítással együtt. A leggyakoribb fordításmintákat ide kattintva találja.
  • érvényes, fényképes személyazonosító okmányt
Másolat hitelesítéséhez
  • amennyiben nem rendelkezik másolattal, úgy csak az eredeti okiratot, melynek másolatát hitelesíttetni szeretné
  • amennyiben rendelkezik másolattal, úgy az eredeti okiratot és a másolatot is
  • érvényes, fényképes személyazonosító okmányt

 


Benyújtás módja

Az aláírás hitelesítés, valamint a másolat hitelesítés/hiteles másolat készítés esetében elengedhetetlen a személyes megjelenés, amelyhez előzetes időpontfoglalás szükséges. Az időpontfoglalás menetéről az „Ügyfélfogadás – Általános információk” menüpontban tájékozódhat.


A szolgáltatás díja

A szolgáltatás díjköteles. A mindenkori konzuli díjak listáját a „konzuli díjak” menüpont alatt találják.