Aláírás, fordítás, másolat hitelesítése

I., Hitelesítés a konzulátuson

1., Aláírás hitelesítése

Az aláírás- hitelesítés alapfeltétele a személyes megjelenés.

Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el.Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát igazolja, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie. A konzuli részleg munkatársainak n e m áll módjukban az Ön számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni.

A hitelesítés feltétele, hogy a személyazonosságot érvényes útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély bemutatásával igazolni tudja. Személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem tudjuk elvégezni. Az okmányok másolata a személyazonosításra nem fogadható el!


Az aláírás hitelesítésének konzuli díja hitelesítésenként fizetendő. A díjat a honlapunkon a „Konzuli díjak” résznél találhatják meg.

Amennyiben az aláírásra cég (illetve más szervezet) nevében/képviselőjeként kerül sor, úgy szükséges bemutatni a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot is.

A konzuli díj összegét, a díj kiszabásának módját a 5/2010. (XII. 31.) KÜM rendelet írja elő.

2., Fordítás hitelesítése

A konzulátus CSAK MAGYARORSZÁGI FELHASZNÁLÁSRA kerülő, a konzuli eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok magyar nyelvről héberre, illetve héber nyelvről magyarra, valamint magyar nyelvről angolra, illetve angol nyelvről magyarra fordításának hitelesítését vállalja. Felhívjuk a figyelmet, hogy a konzuli tisztviselő okirat készítési és konzuli tanúsítvány kiállítási tevékenységének részletes szabályairól szóló 1/2002. (I.23.) KÜM-IM rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében a konzuli tevékenységhez nem kapcsolódó, speciális nyelvi szakismeretet feltételező okiratok fordításának hitelesítését a konzuli tisztviselő megtagadhatja.

Amennyiben a dokumentumot Izraelben kívánja felhasználni, úgy a honlapunkon szereplő fordítóktól kérheti hiteles fordítás elkészítését.

Ha egy fordítást Magyarországon szeretne felhasználni, de az nem konzuli eljáráshoz kapcsolódik, úgy a fordítás, vagy az elkészített fordítás hitelesítése céljából az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodát kell megkeresni (http://www.offi.hu/).

A fordítás hitelesítése céljából a szöveget a fordítással együtt kell benyújtania. Az elkészített fordításokat hitelesíttetheti a konzuli ügyfélfogadás során.

A fordítás hitelesítésének konzuli díja a honlapunkon a „Konzuli díjak” résznél található meg.

A konzuli díj összegét, a díj kiszabásának módját a 5/2010. (XII. 31.) KÜM rendelet írja elő.

A kérelem személyes benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány).


3., Másolat hitelesítése, hiteles másolat készítése

Másolat hitelesítése: a konzuli részleg az Ön által készített másolatot hitelesíti az eredeti irat bemutatása mellett. Ennek költsége a honlapunkon a „Konzuli díjak” résznél leírtak szerint fizetendő.


Hiteles másolat készítése: az Ön által benyújtott eredeti iratról a konzuli részleg készít fénymásolatot, illetve hitelesíti azt. Ennek költsége a honlapunkon a „Konzuli díjak” résznél leírtak szerint fizetendő.

Másolat hitelesítését, illetve hiteles másolat készítését személyesen lehet kérelmezni.

A kérelem személyes benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány).