ALÁÍRÁS HITELESÍTÉS

Magyarországon felhasználni kívánt okiratokkal kapcsolatban gyakran elvárás, hogy az aláírást magyar konzuli tisztviselő hitelesítse. Aláírása hitelesítése esetén az iratot az ügyfél a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását az ügyfél a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát igazolja, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős.

Felhívjuk a figyelmet, hogy hitelesítéskor szükséges az édesanya nevét – amely a hitelesítő záradékon szereplő adat, így annak hitelességéért a külképviselet felelősséggel tartozik  – alátámasztó olyan hivatalos irat (például izraeli születési anyakönyvi kivonat, magyar LIG kártya) bemutatása, amelyen megjelenik az édesanya leánykori születési neve.

Amennyiben az aláírás jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nevében történik, úgy az ügyfélnek a személyazonossága mellett a cégképviseleti jogosultságát is igazolnia kell 30 napnál nem régebbi okirattal, amely igazolja, hogy a gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte (cégkivonat, cégmásolat).


FORDÍTÁS HITELESÍTÉSE

A konzulátus csak Magyarországi felhasználásra kerülő és a konzuli eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok magyar nyelvről héberre, illetve héber nyelvről magyarra, valamint magyar nyelvről angolra, illetve angol nyelvről magyarra fordításának hitelesítését vállalja. A konzuli tevékenységhez nem kapcsolódó, speciális nyelvi szakismeretet feltételező okiratok fordításának hitelesítését nem vagyunk kötelesek elvégezni. Ha egy fordítást Magyarországon szeretne felhasználni, de az nem konzuli eljáráshoz kapcsolódik, úgy a fordítás, vagy az elkészített fordítás hitelesítése céljából az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodát kell megkeresni (http://www.offi.hu/).

 

MÁSOLAT HITELESÍTÉSE / HITELES MÁSOLAT KÉSZÍTÉSE

A másolat hitelesítése esetén a konzuli részleg az ügyfél által készített másolatot hitelesíti az eredeti irat bemutatása mellett. A hiteles másolat készítése esetén az ügyfél által benyújtott eredeti iratról a konzuli részleg készít fénymásolatot és hitelesíti azt.


Ki kérelmezheti ezen szolgáltatásokat?

Bárki kérelmezheti, aki az adott szolgáltatás konzuli díját megfizeti.


Milyen dokumentumokat kell benyújtani a hitelesítéshez?

Aláírás hitelesítéshez
  • a hitelesítendő dokumentumot (az iratot minden esetben az ügyfélnek kell előre elkészítenie, a konzuli részleg munkatársainak nem áll módjukban az Ön számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni.)
  • érvényes, fényképes személyazonosító okmányt, amely a kérelmező anyja nevét is tartalmazza
  • Amennyiben az aláírásra cég (illetve más szervezet) nevében/képviselőjeként kerül sorúgy szükséges bemutatni a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot is.

A konzul csak olyan adatot tud feltüntetni a záradékon, amelyet hivatalos okmánnyal igazol!

Fordítás hitelesítéséhez
  • az eredeti szöveget a már elkészített fordítással együtt
  • érvényes, fényképes személyazonosító okmányt
Másolat hitelesítéséhez
  • amennyiben nem rendelkezik másolattal, úgy csak az eredeti okiratot, melynek másolatát hitelesíttetni szeretné
  • amennyiben rendelkezik másolattal, úgy az eredeti okiratot és a másolatot is
  • érvényes, fényképes személyazonosító okmányt

 


Benyújtás módja

Az aláírás hitelesítés, valamint a másolat hitelesítés/hiteles másolat készítés esetében elengedhetetlen a személyes megjelenés, amelyhez előzetes időpontfoglalás szükséges. Az időpontfoglalás menetéről az „Ügyfélfogadás – Általános információk” menüpontban tájékozódhat.


A szolgáltatás díja

A szolgáltatás díjköteles. A mindenkori konzuli díjak listáját a „konzuli díjak” menüpont alatt találják.