A vonatkozó törvények a házasulók számára a Magyarországon megkötni kívánt házasság feltételeként előírják, hogy szándékukat az anyakönyvvezetőnél előzetesen bejelentsék, megerősítve, hogy házasságuknak nincs jogi akadálya, egyúttal igazolják a tervezett házasságkötés törvényes feltételeinek fennállását és nyilatkozzanak a jogszabály által előírt kérdésekben. A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31 napra tűzhető ki, a kötelező 30 napos várakozási idő alól felmentést különösen indokolt esetben az illetékes jegyző adhat a házasulók kérelmére. A Magyarországon létesíteni kívánt bejegyzett élettársi kapcsolatra (BÉT) a házasságkötési szándék bejelentésével megegyező szabályok vonatkoznak.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező házasuló, illetve fél vagy – ha a házasulók, illetve felek egyike sem rendelkezik magyarországi lakcímmel – az egyikük a házassági, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándékát személyesen hivatásos konzuli tisztviselőnél is bejelentheti, amelyről a konzuli tisztviselő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt a házasságkötés, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének tervezett helye szerinti anyakönyvvezetőnek továbbítja.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fentiek alapján nincs lehetőség arra, hogy mindkét fél a külképviseleten jelentse be a házasságkötési szándékot (akkor sem, ha egyik félnek sincs magyarországi lakcíme), a házasulók közül az egyik félnek minden esetben meg kell jelennie a magyar anyakönyvvezető előtt a házasságkötési szándék bejelentésekor.


Ki kérelmezheti a szolgáltatást/eljárást?

Bármely természetes (magyar/külföldi) személy, aki nem rendelkezik magyarországi lakcímmel.


Benyújtandó dokumentumok:

  • kitöltött jegyzőkönyv nyomtatvány 3 eredeti példányban (a lap alján letölthető)
  • érvényes, az állampolgárságot is igazoló úti okmány,
  • születési anyakönyvi kivonat (külföldi okirat esetén Apostille-tanúsítvánnyal és hiteles magyar fordítással ellátva),
  • családi állapot igazolása (külföldi okirat esetén Apostille-tanúsítvánnyal és hiteles magyar fordítással ellátva) – Izrael esetében a lakossági nyilvántartásból való kivonattal igazolható

Benyújtás módja:

Személyesen, előzetes időpontfoglalás alapján. Az időpontfoglalás menetéről az „Ügyfélfogadás, időpontfoglalás menete” menüpont alatt tájékozódhatnak.


Eljárás időtartama:

A bejelentésről szóló jegyzőkönyvet diplomáciai futárpostával továbbítjuk az illetékes anyakönyvvezetőnek. A futárposta indításának gyakoriságától függően, a jegyzőkönyvek átlagosan 3-4 hetes átfutással érkeznek meg Magyarországra.


Díjak:

A szolgáltatás díjköteles
Felszámolandó szolgáltatások:  „Házassági szándék bejelentése”

„Fordítás hitelesítés” (opcionális)

A mindenkori konzuli díjakat a „Konzuli díjak” <hyperlink> menüpontban találhatóak.


Egyéb fontos információk:

Ha a házasságkötési vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére iránti szándékot a az egyik fél a hivatásos konzuli tisztviselőnél jelentette be, akkor a bejelentést azzal a dátummal rögzítik, amikor a konzul által megküldött jegyzőkönyv és annak mellékletei az illetékes anyakönyvvezetőhöz megérkeztek, így a 30 napos várakozási idő is innentől számítandó.


Nyomtatványok:

Jegyzőkönyv - Házasság létesítésére irányuló szándék bejelentése

Jegyzőkönyv - BÉT létesítésére irányuló szándék bejelentése