Bevezető:

Magyar állampolgár szülő(k) kiskorú gyermekének külföldön történt születésének magyarországi anyakönyvezését külképviseletünkön keresztül is kezdeményezheti.


Ki kérelmezheti az eljárást?

A kérelem benyújtásának feltétele, hogy az egyik szülő a magyar állampolgárságát igazolni tudja a gyermek születésének valamint a kérelem benyújtásának időpontjában is.

Amennyiben nem tudja azt igazolni, abban az esetben az anyakönyvezést állampolgárság megállapítása üggyel együtt, vagyis más eljárás keretében szükséges elindítani.

Az eljárás elindításához szükséges, hogy a szülők házassága Magyarországon már anyakönyvezve legyen. Amennyiben ez nem történt meg, úgy egyidejűleg a házasságot is anyakönyvezni szükséges („külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezése”), a születés anyakönyvezésével egyidőben (ebben az esetben két ügytípusra szükséges időpontot foglalni egymás után).

Amennyiben a gyermek születésekor a szülők nem voltak házasok, az apának apai elismerő nyilatkozatot kell tennie a születés anyakönyvezésével egyidőben (ebben az esetben két ügytípusra szükséges időpontot foglalni egymás után).


Benyújtandó dokumentumok

 • A gyermek eredeti izraeli születési anyakönyvi kivonata (amely tartalmazza az anya születési családi és utónevét is, más néven leánykori nevét) Apostille hitelesítéssel,  (https://mfa.gov.il/mfa/consularservices/pages/publicdocumentseng.aspx) valamint magyar tükörfordítással ellátva (a fordításra nem szükséges Apostille / közjegyzői hitelesítés). Angol-héber nyelvű kivonat esetében nem szükséges magyar nyelvű fordítást csatolni)
 • A magyar állampolgárságú szülő magyar születési és házassági anyakönyvi kivonata és magyar lakcímazonosító igazolványa, és ezek másolatai.
 • Elektronikusan kitöltött, kinyomtatott, de nem aláírt adatlap
 • A magyar állampolgár szülő személyazonosságának és magyar állampolgárságának igazolása: a jelenlegi és az anyakönyvi esemény (gyermek születése) időpontjában érvényes magyar útlevél, vagy személyazonosító igazolvány vagy honosítási okirat és másolataik.
 • A nem magyar állampolgárságú házastárs állampolgárságának és személyazonosságának igazolása: érvényes izraeli útlevél és másolata.

Benyújtás módja:

A kérelem benyújtása személyesen, előzetes időpontfoglalás alapján történik. Időpontfoglalással kapcsolatos információért, kérjük tekintse meg "Ügyfélfogadás - általános információk" oldalunkat. 

Az eljárás kérelmezésénél mindkét szülő együttes jelenléte szükséges.

Annyi időpontot szükséges foglalni, ahány gyermek születésének anyakönyvezését kérelmezi, apai elismerő nyilatkozat esetében is.


Eljárás időtartama

Általában 3-4 hónap, de ez akár 6-8 hónapig is elhúzódhat. Sürgősségi eljárásra nincs lehetőség.


Díjak

Az eljárás díjmentes.


Egyéb fontos információk

Időpontfoglalás előtt a konzuli tisztviselőnek feltétlenül jelezze, amennyiben az alábbiak közül valamelyik Önre érvényes:

 • amennyiben bármely szülő születési családi és/vagy utónevet változtatott (azaz: a szülő születési neve a kérelem benyújtásakor eltér a magyar házassági anyakönyvi kivonaton lévőtől), abban az esetben kérelmezni szükséges annak átvezetését Magyarországon is. Ennek folyamata:
  • magyar állampolgár esetében: „Külföldön történt születési családi és/vagy utónév változtatás átvezetésére „eljárás keretében, szintén időpontfoglalással, közvetlenül a születés anyakönyvezése után.
  • Külföldi házastárs esetében elegendő benyújtani: Eredeti izraeli névváltoztatási okirat Apostille hitelesítéssel,(https://mfa.gov.il/mfa/consularservices/pages/publicdocumentseng.aspx)  valamint magyar tükörfordítással ellátva (a fordításra nem szükséges Apostille vagy közjegyzői hitelesítés).
 • amennyiben bármely szülő jelenleg viselt házassági névviselése eltér a magyar házassági anyakönyvi kivonaton szereplőtől, ebben az esetben „házassági névviselési forma módosítása” eljárást is szükséges kezdeményezni „Külföldön történt házassági névviselési forma módosításának átvezetése” eljárás keretében, szintén időpontfoglalással, közvetlenül a születés anyakönyvezése után.
 • amennyiben a magyar állampolgár szülő magyarországi lakcímen van bejelentve és gyermekét is arra a magyarországi lakcímre jelentené be, abban az esetben az „Adatlap-SZL Magyarország” nyomtatvány kitöltése is szükséges.

Nyomtatványok