Ki igényelhet magyar útlevelet?

Magyar útlevelet magyar állampolgár igényelhet. A magyar állampolgárság igazolható:

 • érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal;
 • érvényes magyar útlevéllel (ha az útlevele lejárt, a lejáratát követő egy még évig igazolja a magyar állampolgárságát);
 • érvényes (3 évnél nem régebbi) állampolgársági bizonyítvánnyal;
 • honosítási okirattal, ellenkező bizonyításig;
 • a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból.

Ha az állampolgárságát nem tudja igazolni, az útlevél igénylését megelőzően a magyar állampolgárság megállapítását kell kezdeményeznie. Ilyenkor az útlevél eljárás ideje átlagosan 8-12 hónappal meghosszabbodik, de felhívjuk a figyelmet, hogy az állampolgárság vizsgálat ennél hosszabb is lehet!

A kérelem benyújtásának menete

A magánútlevél iránti kérelmet előzetes időpontfoglalás alapján, kizárólag személyesen lehet benyújtani, mivel a kérelmezőről fényképet készítünk, az ujjlenyomatait és aláírását elektronikusan rögzítjük. (Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Ügyfélfogadás, időpontfoglalás" menüpontban találnak információt.)

A kérelem benyújtásához szükséges okmányok/dokumentumok:

 • állampolgárságát igazoló érvényes okmány;
 • személyazonosításra alkalmas érvényes okmány (magyar személyazonosító igazolvány, magyar vezetői engedély, érvényes, vagy 1 évnél nem régebben lejárt útlevél);
  • érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány hiányában: fényképes, érvényes, személyazonosításra alkalmas, hatóság által kibocsátott igazolvány, amely a jelenlegi nevét tartalmazza (például külföldi vezetői engedély, ID, útlevél), ennek hiányában magyar születési anyakönyvi kivonat, illetve házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben házassági nevet visel);
 • lakcímkártya (amennyiben rendelkezésre áll);
 • egyszerűsített honosítás keretében állampolgárságot szerzett kérelmezők az első útlevelük igénylésekor: a honosítási okirat mellett ajánlott a születési anyakönyvi kivonat és/vagy a lakcímkártya;
 • ha az útlevelet más névre igényli, mint amire a korábbi útlevele, vagy személyi igazolványa kiállításra került, akkor a névváltoztatást alátámasztó magyar okirat (például névváltoztatási okirat, születési anyakönyvi kivonat, vagy házassági anyakönyvi kivonat);
 • ha a korábbi, még érvényes útlevelét ellopták: rendőrségi jegyzőkönyv a lopás bejelentéséről (ennek hiányában pótdíj fizetendő);

Az útlevél eljárásnál hiánypótlásra nincs lehetőség! Amennyiben a kérelem bármelyik feltétele hiányzik, a kérelem átvételét visszautasítjuk és újra meg kell jelenni a kérelem benyújtására. Ehhez új időpontot kell foglalni, sürgősségi időpontot a konzulátus ebben az esetben sem tud biztosítani!

Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. A konzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adniabban az esetben sem, ha az okmányt elveszett, vagy eltulajdonították azt. Az okmányok érvényességi idejének figyelemmel kísérése mindenkinek a saját felelőssége.
 

Kiskorúak útlevélkérelme

A gyermekek részére önálló útlevelet kell igényelni. 6 éves kor alatt az útlevél érvényessége 3 év, 6-12 éves korig 5 év.

 • A 12 év alatti kiskorú kérelmező esetében mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához, de a gyermeknek nem kell megjelennie. Mindkét szülőnek érvényes okmánnyal kell rendelkeznie, amely magyar állampolgár szülő esetében csak személyi igazolvány vagy útlevél lehet.
 • A 12-18 év közötti kiskorú kérelmező esetében a gyermek és mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához. Mindkét szülőnek érvényes okmánnyal kell rendelkeznie, amely magyar állampolgár szülő esetében csak személyi igazolvány vagy útlevél lehet.

Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal, valamint szükség szerint Apostille eljárással felülhitelesítve, hiteles (kivonatos) fordítással ellátva (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.) igazolni kell.

Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet akkor is, ha a másik szülőtől származó belegyező nyilatkozattal rendelkezik. A beleegyező nyilatkozatot tiszteletbeli konzulnak (Izraelben csak az eilati tiszteletbeli konzul jogosult), vagy közjegyzőnek kell hitelesítenie, majd ezt az iratot is Apostille eljárással kell hitelesíteni és hiteles fordítással ellátni. 

Fontos:

Gyermeknek útlevélkérelem főszabály szerint csak magyar születési anyakönyvi kivonat birtokában adható be! Amennyiben a gyermek magyarországi anyakönyvezésére még nem került sor, úgy kérjük, hogy a „Születés anyakönyvezése” részt olvassák el először!

 

Az útlevélkiállítás eljárás ideje

Az útlevélkiállítás magyarországi eljárási ideje 20 nap, amely nem tartalmazza az okmány kézbesítésének idejét (2-5 hét). Az elkészült okmány kézbesítése az alábbiak szerint kérhető:

 • magyarországi lakcímre postázás;
 • átvétel magyarországi okmányirodában;
 • átvétel a Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán;
 • személyes átvétel a tel-avivi konzulátuson.

Kérjük, hogy a kiállítás és a kézbesítés várható átfutási idejét vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor, valamint tanácsoljuk, hogy  – tekintve, hogy az eljárási idő tartama hosszabb is lehet – ne vásároljanak az utazáshoz menetjegyeket az útlevél kézhezvétele előtt (repülőjegy, buszjegy, stb.). Az ebből eredő esetleges károkért a konzulátus nem vállal felelősséget.

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszer nem igazolja az állampolgárságát, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni. Ilyenkor az útlevél eljárás ideje átlagosan 8-12 hónappal meghosszabbodik, de felhívjuk a figyelmet, hogy az állampolgárság vizsgálat ennél hosszabb is lehet!

A felsorolt eljárási idők a hiánytalanul beadott, rendezett státuszú útlevél kérelmekre vonatkoznak. Bármilyen hiányosság az eljárási idő további meghosszabbítását eredményezi.

 

Az útlevél átvétele

Az elkészült útlevél konzulátusunkra való megérkezéséről az ügyfeleket telefonon tájékoztatjuk, ezt követően az okmány időpontfoglalás nélkül átvehető konzulátusunkon hétfőtől péntekig 9:00-12:00  óra között(munkaszüneti napok kivételével).

Saját, vagy kiskorú gyermeke útlevelének átvétele személyazonosításra alkalmas érvényes fényképes okmánnyal lehetséges. Az útlevél átvétele lehetséges meghatalmazás útján is; az angol nyelvű aláírt és eredeti meghatalmazás mellé csatolni szükséges a meghatalmazó személyazonosság igazolására alkalmas érvényes fényképes igazolványának másolatát.

Felhívjuk kedves Ügyfeleink figyelmét, hogy a Magyarországon kérelmezett, de Magyarország diplomáciai külképviseleteire postázott útlevelek átvételekor a mindig aktuális konzuli díjtábla szerinti konzuli közreműködési díj megfizetése terheli az Ügyfelet.

Az útlevelek érvényességi ideje

Az útlevelet 5 vagy 10 éves érvényességgel lehet igényelni. A kivételes esetekben kiadott második magánútlevél érvényességi ideje legfeljebb 2 év.


Az útlevél eljárás díja és befizetése

Az útlevél eljárás díja a honlapon található díjtáblázat ("Konzuli díjak") szerint fizetendő a feltüntetett befizetési lehetőségek szerint.

 A konzuli eljárási díjat a kérelem beadásakor kell fizetni, utólagos fizetésre nincs lehetőség. Aki az eljárási díjat nem tudja a kérelem benyújtásakor megfizetni, annak a kérelmét visszautasítjuk és az ügyintézés nem indul meg. Az újabb kérelmet csak újabb időpont kérelmezésével lehet benyújtani, korábbi időpontot, vagy sürgősségi ügyintézést nem biztosítunk ilyen esetben sem.

Amennyiben az útlevél igénylésére az útlevél elvesztése miatt kerül sor, vagy második útlevélként kerül kiállításra, az eljárási díj magasabb.

Amennyiben az új útlevél igénylésére a korábbi útlevél ellopása miatt kerül sor, csak abban az esetben nem kell a pótdíjat megfizetni, ha a kérelmezéskor az igénylő bemutatja a lopásról szóló rendőrségi jegyzőkönyvet.


Letölthető dokumentumok:

 • ADATLAP – Névváltoztatási kérelem