Bevezető:

Magyar útlevelet az a személy igényelhet, vagy újíthatja meg a közelben lejáró útlevelét, aki már rendelkezik magyar állampolgársággal, és ezt okirattal/okmánnyal bizonyítani tudja. A folyamat ugyanaz mindkét esetben. 

Amennyiben a kérelmező nem tudja igazolni állampolgárságát a felsorolt dokumentumok egyikével (ld. lentebb), állampolgárság megállapítási ügyet kell kezdeményezni.   

Az útlevélkérelem beadható akkor is, ha a lentebb felsorolt dokumentumok már nem érvényesek, az eljárás azonban legalább 5-7 hónappal meghosszabodik.


 

Ki kérelmezheti a eljárást?

Magyar útlevelet magyar állampolgár igényelhet. A magyar állampolgárság igazolható a következő okmányok/okiratok valamelyikével:

 • érvényes magyar személyazonosító igazolvány
 • érvényes magyar útlevél (ha az útlevele lejárt, a lejáratát követő 1 évig még igazolja a magyar állampolgárságát);
 • érvényes (3 évnél nem régebbi) állampolgársági bizonyítvány;
 • honosítási okirat

A benyújtás feltételei nagykorú és kiskorú egyének esetén: 

 • 12 év fölötti személy esetében: a magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani. A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, az ujjlenyomatait és aláírását elektronikusan rögzítjük. Kiskorú kérelmezőknél (18 éves korig) mindkét szülő együttes jelenléte szükséges.
 • 12 év alatti kérelmező esetében eredeti hatósági okirattal igazolt törvényes képviselő járhat el, az útlevél ujjlenyomatot nem tartalmaz.

 

Benyújtandó dokumentumok:

 • magyar állampolgárság igazolására érvényes okirat/okmány (személyi igazolvány, útlevél, honosítási okirat, kevesebb, mint 3 éve kiállított állampolgársági bizonyítvány, vagy kevesebb, mint 1 éve lejárt magyar útlevél - ezek közül legalább egy szükséges!)
 • magyar lakcímkártya (amennyiben rendelkezésre áll);
 • magyar születési és házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben rendelkezésre áll);
 • Érvényes izraeli útlevél/ személyazonosító igazolvány
 • ha a korábbi, még érvényes útlevelét ellopták: rendőrségi jegyzőkönyv a lopás bejelentéséről (ennek hiányában magasabb eljárási díj fizetendő);

Ha az útlevelet más névre igényli, mint amire korábbi útlevele, vagy személyi igazolványa szól, akkor a névváltoztatást alátámasztó magyar okirat (például névváltoztatási okirat, születési anyakönyvi kivonat, vagy házassági anyakönyvi kivonat) szükséges.

Ha a kérelmező külföldön kötött házassága és/vagy válása a magyar anyakönyvi nyilvántartásban még nem szerepel, akkor ezek hazai anyakönyvezéséig nincs lehetőség az útlevélkérelem rögzítésére. Ebben az esetben, Állampolgárság igazolása ügytípusra szükséges időpontot foglalni.


 

Benyújtás módja:

A magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani a külképviseleteken, előzetes időpontfoglalás alapján ügyfélfogadási időben. Időpontfoglalással kapcsolatos információért, kérjük tekintse meg "Ügyfélfogadás - általános információk" oldalunkat. 


 

Eljárás időtartama:

Az útlevélkiállítás magyarországi eljárási ideje 20 nap, amely nem tartalmazza az okmány kézbesítésének idejét (2-5 hét). Az elkészült okmány kézbesítése az alábbiak szerint kérhető:

 • magyarországi lakcímre postázás;
 • átvétel magyarországi okmányirodában;
 • átvétel a budapesti Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán;
 • személyes átvétel a tel-avivi konzulátuson.

Kérjük, hogy a kiállítás és a kézbesítés várható átfutási idejét vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor, valamint tanácsoljuk, hogy  – tekintve, hogy az eljárási idő tartama hosszabb is lehet – ne vásároljanak az utazáshoz menetjegyeket az útlevél kézhezvétele előtt (repülőjegy, buszjegy, stb.). Az ebből eredő esetleges károkért a konzulátus nem vállal felelősséget.

A felsorolt eljárási idők a hiánytalanul beadott, rendezett állapotú útlevélkérelmekre vonatkoznak. Bármilyen hiányosság az eljárási idő további meghosszabbítását eredményezi.

Az útlevél átvétele

Átvéltellel kapcsolatban tekinttség meg az Általános információk menüpontunkat.

Saját, vagy kiskorú gyermeke útlevelének átvétele személyazonosításra alkalmas érvényes fényképes okmánnyal lehetséges. Az útlevél átvétele lehetséges meghatalmazás útján is; az angol nyelvű aláírt és eredeti meghatalmazás mellé csatolni szükséges a meghatalmazó személyazonosság igazolására alkalmas érvényes fényképes igazolványának másolatát.

Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy a Magyarországon kérelmezett, de Magyarország diplomáciai külképviseleteire postázott útlevelek átvételekor a mindig aktuális konzuli díjtábla szerinti konzuli közreműködési díj megfizetése terheli az Ügyfelet.

Az útlevelek érvényességi ideje

Az útlevelet 5 vagy 10 éves érvényességgel lehet igényelni.


 

Díjak:

A szolgáltatások aktuális díjait megtalálják a konzuli díjak menüpont alatt. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az útlevélkérelmezési díjak eltérnek annak függvényében, hogy hány gyermek van a családban.


 

Egyéb fontos tudnivalók:

Az útlevél eljárásnál hiánypótlásra nincs lehetőség! Amennyiben a kérelem bármelyik feltétele hiányzik, a kérelem átvételét visszautasítjuk és új időpontot kell foglalni, sürgősségi időpontot a konzulátus ebben az esetben sem tud biztosítani.

Sürgősségi eljárásra nincs lehetőség a Konzulátuson.


 

Ideiglenes magánútlevél-igénylés
 

Az ideiglenes magánútlevél Magyarországra történő egyszeri beutazásra jogosít, a belépést követően újabb utazásra nem használható, ahhoz  magánútlevél vagy személyazonosító igazolvány szükséges. 

A hazatérésre szóló ideiglenes magánútlevél kiállításának eljárási ideje 4-5 munkanap, de az ügyintézési idő az utazás sürgősségének (például bajba jutott magyar turista utazik haza) függvényében változhat.

Az ideiglenes magánútlevél érvényességi idejét a bemutatott menetjegyhez  igazodóan, általában legfeljebb 1-2 heti lejárattal állapítjuk meg. 

Az ideiglenes útlevelet hazaérkezést követően 5 munkanapon belül le kell adni a Központi Okmányirodában vagy valamely járási hivatalnál.

 Milyen esetekben igényelhető ideiglenes magánútlevél?

Ha a magyar állampolgár rövid időre (pl. turizmus) utazott be Izraelbe, de valamilyen oknál fogva úti okmány nélkül maradt, feltéve, ha új  állandó úti okmány beszerzése – idő hiányában – már nem lehetséges. Ebben az esetben az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet előzetes időpontfoglalás nélkül, a tel-aviv-i konzuli hivatala délelőtti ügyfélfogadási lehet személyesen benyújtani. 

Mit kell benyújtani a kérelemmel?

A rendelkezésre álló érvényes személy és állampolgárságot igazoló okmányt.

Elveszett, ellopott, eltűnt okmányok bejelentése

Amennyiben magyar okmányát ellopták, vagy elvesztette, ennek tényét be kell jelentenie a magyar hatóságok felé. Új okmány ugyanolyan feltételekkel igényelhető, mint normál ügyrendben.