14 May

Frissítés: 2020.07.13. 

2020. július 15-től új beutazási szabályozás lép érvénybe a Kormány 341/2020 (VII.12.) sz. korm. rendelete alapján. Ezzel a 291/2020 (VI.17) sz. kormányrendelet hatályát veszti. A kormányrendelet teljes szövege megtalálható a Magyar Közlöny 2020/ 166. számában. 

A szabályozás lényegi pontjai: 

  • Magyarországra történő belépés a kiindulási hely (ország) fertőzöttségi viszonyai alapján kerül szabályozásra 
  • A fertőzöttség mértéke szerint három kategóriába sorolják az országokat: zöld (korlátozás-mentes), sárga és piros (korlátozások) 
  • Magyar állampolgárral azonos megítélés alá esnek azon személyek, akik Magyarországon állandó tartózkodásra jogosultak, s ezt okmánnyal igazolják; akik rendelkeznek magyar idegenrendészeti hatóság által valamely jogcímen kiadott, 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra jogosító érvényes engedéllyel  
  • Az országok besorolását hetente felülvizsgálják, kérjük kövessék figyelemmel 
  • Izrael jelenleg a piros kategóriájú országok közé tartozik (július 15) 

Magyar állampolgárok:

Magyar állampolgárok a zöld kategóriás országokból korlátozásmentesen léphetnek be Magyaroprszágra. Ugyanez vonatkozik családtagjaikra, amelyet hivatalos dokumentummal kell igazolni (azon családtagok, akik vízummentes országok állampolgárai, bármilyen hivatalos okirattal igazolni tudják a rokoni szálat, célszerű, ha az okirat angol nyelvű vagy van hozzá hivatalos magyar fordítás; vízumkötelezett országok állampolgárainál szükséges, hogy a rokoni szál hazai anyakönyvezéssel igazolható legyen).   

Sárga vagy piros jelzésű országból belépve az állampolgárok egészségügyi ellenőrzésére kerül sor, és  kötelező a 14 napos (házi, vagy amennyiben fertőzés gyanúja merül fel, hatóságilag kijelölt) karantén. A karantén alól mentesülhet valaki, aki sárga vagy piros országból érkezik, és a megelőző 5 napban 48 óra időkülönbséggel két negatív (magyar vagy angol nyelvű) koronavírus-tesztet bemutat. A sárga jelzésű országból érkezők (fenti kör) az első opcionális otthoni koronavírus-tesztet követően elhagyhatják a karantént (a második teszt elvégzésére ekkor is kötelező), piros jelzésű országokból érkezők esetében két negatív teszttel váltható csak ki a karantén.

Nem-magyar állampolgárok

Sárga” ország állampolgárai ugyanolyan feltételekkel léphetnek be, mint a „sárga” országból érkező magyar állampolgárok, „piros” országból érkező külföldiek főszabály szerint nem utazhatnak be, kizárólag rendőrségi méltányossági engedély birtokában. A "piros” országokból beutazni szándékozó külföldiek esetében, amikor a belépés különösen indokol, a belépést megelőzően kezdeményezett kérelemre a belépési tilalom alól a rendőrség felmentést adhat. A kérelmet angol vagy magyar nyelven lehet benyújtani – az angol online nyomtatvány jelenleg fejlesztés alatt áll az ORFK honlapján: https://ugyintezes.police.hu/web/guest/uj-ugy-inditasa/. Piros országoknál a karantén kiváltására csak az illetékes járványügyi hatóság adhat engedélyt. 

A fertőzés gyanús „sárga” és „piros" kategóriás országok állampolgárainak beléptetését megtagadják. Az otthon megkezdett karantén alól kérelemre a területileg illetékes járványügyi hatóság adhat felmentést.

Amennyiben egy nem magyar állampolgár eltöltött legalább 14 napot egy zöld besorolású országban, akkor az a személy úgy minősül, hogy zöld országból érkezik. Ha volt karanténban, arról rendelkeznie kell hivatalos igazolással vagy legalább egy elrendelő határozattal. A Schengeni zónába való érkezését a határátlépő bélyegzővel, illetve a repülőjegyével tudja igazolni.

Amennyiben ennél a két hetes időszaknál rövidebb időt töltenek egy zöld jelzésű országban, abban az esetben szükséges a rendőrségtől az engedélykérés, és a kiindulási országra vonatkozó rendelkezések mérvadóak.


 

Érvényes 2020.július 14-ig

 

Frissítés (2020.07.08.): a külföldről érkező nem magyar állampolgár, aki rendelkezik 90 napot meghaladó Magyarország területén való tartózkodásra jogosító időben érvényes tartózkodási engedéllyel – beutazás engedélyezésére vonatkozó írásos kérelem benyújtása nélkül – beutazhat Magyarország területére, ha a belépésre jelentkezéskor a részére kiadott tartózkodási engedélyt bemutatja. A 14 napos hatósági házi karantén alól akkor mentesülhet a tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi, ha a Magyarországra történő beutazáskor rendelkezik két alkalommal elvégzett 5 napnál nem régebbi SARS-CoV-2 teszt eredmény elvégzését igazoló angol vagy magyar nyelvű okiratokkal, amelyek alátámasztják, hogy a koronavírus a szervezetében aktuálisan nem mutatható ki. (291/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 5/A. §.-a)


Frissítve: 2020.06.18. 10:00

Magyarország Kormánya 2020. június 18-val megszüntette a veszélyhelyzetet Magyarországon, ebből kifolyólag új utazási korlátozások léptek életbe, amelyet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 291/2020 (VI.17.) Korm. rendelet szabályoz.

2020. június 18-tól korlátozás és karanténkötelezettség nélkül (a kiindulási országtól függetlenül) léphetnek Magyarország területére:

a) magyar állampolgárok;

b) az Európai Unió állampolgárai és az Európai Gazdasági Térség részes államainak állampolgárai és azzal azonos jogállású személyek (EU tagállamok + Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc) kivéve az Egyesült-Királyság és Észak-Írország állampolgárai;

c) az a)-b) pontba tartozó állampolgárok külföldi, egyéb állampolgárságú családtagjai

d) nemzetközi viszonosság alapján az alábbi államok állampolgárai:

- Szerb Köztársaság

e) egyéb szomszédos államok állampolgárai, akik legfeljebb 24 óra időtartamra az  államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belül beléphetnek:

- Ukrajna

 

A külföldről érkező nem magyar, vagy nem a fentebb felsorol államok állampolgárai (pl. izraeli állampolgárok) személyforgalomban Magyarország területére – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – nem léphetnek be.

Méltányolható körülmények fennállása esetén azonban a Rendőrség felmentést adhat a beutazási korlátozás alól. Az engedélyezéshez szükséges kérelmet a beutazás előtt legalább 7 nappal, kizárólag online, a Rendőrség ügyintézési portálján lehet benyújtani, magyar nyelven.

https://ugyintezes.police.hu/web/guest/uj-ugy-inditasa/

A formai hibás, nem magyar nyelvű, nem kellően alátámasztott kérelmek érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

Az alátámasztó dokumentumok eredeti példányát a határátlépéskor kérésre be kell mutatni.

A beutazás engedélyezése esetén a Magyarországra való belépéskor a külföldi állampolgárt egészségügyi vizsgálatnak vetik alá, amelynek eredménye alapján:

  • akinél az  egészségügyi vizsgálat COVID-19 betegség gyanúját állapítja meg, Magyarország területére nem léptethető be,
  • akinél az  egészségügyi vizsgálat során COVID-19 betegség gyanúja nem merül fel, 14 napra a  járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.