Általános tájékoztató a magyar állampolgárságról

Mivel tudja igazolni, hogy magyar állampolgár?

A magyar állampolgárság igazolható

 • érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal,
 • érvényes magyar útlevéllel. Ha az útlevele lejárt, a lejáratát követő egy még évig igazolja a magyar állampolgárságát.
 • érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal,
 • honosítási okirattal, ellenkező bizonyításig,
 • a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból.

Onnan tudhatja, hogy szerepel a nyilvántartásban, ha van „lakcímkártyája”, illetve volt Magyarországon személyi száma (személyazonosító jele). Ha 1978 után hagyta el az országot, a személyi számát megtalálhatja egy ún. személyi lapon, vagy régi útlevelében, személyazonosító igazolványában.

A magyar születési, házassági anyakönyvi kivonat nem igazolja a magyar állampolgárságot!


Hogyan lehetek magyar állampolgár, ha…

a) magyar állampolgárként kivándoroltam Izraelbe?

Ha biztos benne, hogy a fentiek szerint nem tudja igazolni, hogy magyar állampolgár, állampolgárság megállapítása iránti kérelmet nyújthat be. A második világháborút követően nagyszámú magyar állampolgár érkezett Izraelbe, az ő magyar állampolgárságuk ritka kivételektől eltekintve továbbra is fennáll.

b)  szüleim vagy nagyszüleim magyar állampolgárként kivándoroltak Izraelbe, de én magam már Izraelben születtem?

A magyar állampolgárság főszabályként a leszármazás elvén nyugszik. Azaz ha szülei vagy nagyszülei valamelyike magyar állampolgár, vagy az Ön születésekor az volt, Ön is valószínűleg az. Ez állampolgárság megállapítása iránti eljárással igazolható. Akkor is magyar állampolgár lehet, ha nem beszél magyarul.

Néhány kivétel ez alól (csak példák):

 • 1957. október 1. előtt a magyar állampolgár nő elveszítette a magyar állampolgárságát, ha külföldi állampolgárral házasodott össze.
 • 1957. október 1. előtt külföldi állampolgár apától és magyar állampolgár anyától született gyermek nem szerezte meg születéssel a magyar állampolgárságot. Ő maga nyilatkozattal visszaszerezheti a magyar állampolgárságot, de lemenői viszont csak egyszerűsített honosítással (ha beszélnek magyarul).
 • Ha magyar állampolgár felmenője 1929. szeptember 1. előtt vándorolt ki Magyarországról, a lemenői valószínűleg nem szerezték meg a magyar állampolgárságot. Egyszerűsített honosítással szerezhet állampolgárságot, ha beszél magyarul.

c) elvesztettem a magyar állampolgárságomat, vagy szüleim és nagyszüleim elvesztették a magyar állampolgárságukat?

Ön egyszerűsített honosítási eljárással szerezhet magyar állampolgárságot, ha beszél magyarul. Ez a helyzet elsősorban az I. és a II. világháborút lezáró békeszerződések következményeként fordul elő. Ha Ön vagy felmenői Magyarország mai területéről származnak, valószínűleg a fenti a) pont vagy b) pont vonatkozik Önre!

Ha valamelyik alábbi okból vesztette el az állampolgárságát, Ön nyilatkozattal szerezheti vissza azt (magyarul beszélő gyermekei és unokái honosítással):

 • állampolgárságától az 1947. évi X. törvény és az 1948. évi XXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1948. évi LX. törvény, illetve az állampolgárságról szóló 1957. évi V. törvény alapján megfosztották;
 • 1947. szeptember 15. és 1990. május 2. között a magyar állampolgárság kötelékéből elbocsátották;
 • Németországba áttelepülésre kötelezett személy volt.

d) házastársam magyar állampolgár, és beszélek magyarul?

Ön egyszerűsített honosítási eljárással szerezhet magyar állampolgárságot, ha a honosítási kérelem benyújtásakor már

 • legalább 10 éve házasok, vagy
 • legalább 5 éve házasok, és közös gyermekük született.

e) a fentiek egyike sem illik rám?

A fentiek a munkánkban gyakran előforduló esetek, de az állampolgári szabályok összetettsége miatt nem teljes körű az itt elérhető tájékoztatás. Ha érdeklődik a magyar állampolgárság iránt, mindenképpen keressen meg bennünket e-mailben (consinfo.tlv@mfa.gov.hu), hogy tisztázni tudjuk az ügyet.

Hogyan érinti a magyar állampolgárság az izraeli állampolgárságomat?

Nem érinti, mivel mind Magyarország, mind pedig Izrael elismeri a kettős (többes) állampolgárságot.