Bevezető

Magyar állampolgár külföldön kötött házasságának Magyarországon történő anyakönyvezését  külképviseletünkön keresztül is kezdeményezheti.


 

Ki kérelmezheti az eljárást?

A kérelem benyújtásának feltétele, hogy az egyik a fél (házastárs) a házasságkötés, valamint a kérelem benyújtásának időpontjában magyar állampolgárságát igazolni tudja.

Amennyiben nem tudja azt igazolni, abban az esetben az anyakönyvezést állampolgárság megállapítása üggyel együtt, vagyis más eljárás keretében szükséges elindítani.


 

Benyújtandó dokumentumok

 • Eredeti izraeli házassági anyakönyvi kivonat Apostille hitelesítéssel, (kizárólag a jeruzsálemi izraeli külügyminisztérum Apostille hitelesítését fogadjuk el, kérjük tájékozódjon a honlapjukon), valamint  magyar tükörfordítással ellátva (a fordításra nem szükséges Apostille vagy közjegyzői hitelesítés). A házasságkötés helyszíne (helységnév) feltüntétesre kell, hogy kerüljön. 
 • A magyar állampolgár házastárs eredeti magyar születési anyakönyvi kivonata és magyar lakcímazonosító igazolványa és ezek másolatai.
 • Elektronikusan kitöltött, kinyomtatott, de nem aláírt adatlap
 • A magyar állampolgár házastárs személyazonosságának és magyar állampolgárságának igazolása: a jelenlegi és az anyakönyvi esemény (házasságkötés) időpontjában érvényes eredeti magyar útlevél, vagy személyi igazolvány vagy honosítási okirat és másolatuk.
 • A nem magyar állampolgárságú házastárs állampolgárságának és személyazonosságának igazolása: érvényes izraeli útlevél és másolata.
 • A jelenlegi házasságkötést megelőző elvált vagy özvegy családi állapot igazolása:
  • magyar állampolgár fél eredeti magyar házassági anyakönyvi kivonata a vonatkozó bejegyzéssel és másolata
  • külföldi állampolgár fél eredeti izraeli, a házasság felbontását igazoló okirata Apostille hitelesítéssel,  (https://mfa.gov.il/mfa/consularservices/pages/publicdocumentseng.aspx),       valamint  magyar tükörfordítással ellátva (a fordításra nem szükséges Apostille / közjegyzői hitelesítés).

 

Benyújtás módja

A kérelem benyújtása személyesen, előzetes időpontfoglalás alapján történik. Időpontfoglalással kapcsolatos információért, kérjük tekintse meg "Ügyfélfogadás - általános információk" oldalunkat. 

Az eljárás kérelmezésénél mindkét fél (házastárs) együttes jelenléte szükséges.


 

Eljárás időtartama

Általában 3-4 hónap, de ez akár 6-8 hónapig is elhúzódhat. Sürgősségi eljárásra nincs lehetőség.


 

Díjak

A szolgáltatás díjmentes.


 

Egyéb fontos tudnivalók

Időpontfoglalás előtt a konzuli tisztviselőnek feltétlenül jelezze, amennyiben az alábbiak közül valamelyik Önre érvényes:

 • amennyiben a magyar állampolgár a jelenlegi házassága előtt elvált, azonban azt Magyarországon nem anyakönyveztette, úgy a házasság felbontásának anyakönyvezését is kezdeményezni kell egyúttal „Házasság külföldön történt felbontásának hazai anyakönyvezése” eljárás keretében, szintén időpontfoglalással közvetlenül a házasság anyakönyvezése után. Ha az előző házasság sem került Magyarországon anyakönyvezésre, úgy azt is pótolni szükséges „külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezése” eljárásban (szintén időpontfoglalással közvetlenül a házasság anyakönyvezése után).
 • amennyiben a házastárs születési családi és/vagy utónevet változtatott (a házastárs születési neve a kérelem benyújtásakor eltér a magyar születési anyakönyvi kivonaton lévőtől, vagy a külföldi álampolgárságú házastárs születési neve tér el az izraeli házassági anyakönyvi kivonaton lévőtől), abban az esetben kérelmezni szükséges annak átvezetését Magyarországon is:
  • Magyar állampolgár esetében: „Külföldön történt születési családi és/vagy utónév változtatás átvezetésére„eljárás keretében, szintén időpontfoglalással, közvetlenül a házasság anyakönyvezése után.
  • Külföldi házastárs esetében elegendő benyújtani az alábbi dokumentumot: Eredeti izraeli névváltoztatási okirat Apostille hitelesítéssel,(kizárólag a jeruzsálemi izraeli külügyminisztérum Apostille hitelesítését fogadjuk el, kérjük tájékozódjon a honlapjukon), valamint magyar tükörfordítással ellátva (a fordításra nem szükséges Apostille vagy közjegyzői hitelesítés)
 • amennyiben bármely házastárs jelenleg viselt házassági névviselése eltér az izraeli házassági anyakönyvi kivonaton szereplőtől, abban az esetben az alábbi dokumentum is benyújtandó: Eredeti izraeli névváltoztatási okirat Apostille hitelesítéssel, https://mfa.gov.il/mfa/consularservices/pages/publicdocumentseng.aspx) valamint magyar tükörfordítással ellátva (a fordításra nem szükséges Apostille vagy közjegyzői hitelesítés).

 

Nyomtatványok