I., Házasság magyarországi anyakönyvezése

A., Külföldön történt házasságkötésének magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli osztálya útján kezdeményezheti.

A kérelmet személyesen lehet benyújtani.

A kérelem személyes benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Ügyfélfogadás, időpontfoglalás" menüpontban találnak információt.


Kérjük figyelembe venni, hogy az anyakönyvezési kérelem benyújtásáraa kérelmezők rendkívül magas száma miatt nagyon hosszú, esetenként több hónap a várakozási idő!!! Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárási időkre vonatkozó tájékoztatás nem garantált eljárási időt jelent, így ne vásároljanak például repülőjegyet a honlapon szereplő időtartamból kiindulva, mert ha az ügyintézési idő elhúzódik, az ebből fakadó kár Önöket terheli.


A kérelem személyes benyújtásakor mindkét félnek jelen kell lennie.

B., Az ügyintézés az időpontfoglalást követően átlagosan 2-4 hónapot vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy minimálisan ezt az időtartamot vegyék figyelembe.

Kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kék tollal írjanak alá!

C., Lista a követelmények ellenőrzéséhez):

 1. Eredeti  izraeli házassági anyakönyvi kivonat Apostille-jal (http://mfa.gov.il/MFAHEB/ConsularService/Certification/Pages/imut_mismachim.aspx) és magyar tükörfordítással ellátva
 2. A magyar állampolgárságú házastárs magyar születési anyakönyvi kivonata és magyar lakcímazonosító igazolványa és ezek másolatai
 3. Kitöltött, kinyomtatott, de  még nem aláírt adatlap
 4. A magyar állampolgár házastárs személyazonosságának és magyar állampolgárságának igazolása: a jelenlegi és az anyakönyvi esemény időpontjában érvényes magyar útlevél, vagy személyi igazolvány, honosítási okirat, állampolgársági bizonyítvány és másolatuk.
 5. A nem magyar állampolgárságú házastárs állampolgárságának és személyazonosságának igazolása: elsősorban érvényes izraeli útlevél vagy személyazonosító igazolvány és másolata
 6. Mindkét fél személyes megjelenése
 7. Az eljárás díjmentes
 8. Időpontfoglalás: (03) 545-6666 vagy consulate.tlv@mfa.gov.hu

Amennyiben további kérdése van az eljárással kapcsolatban (valamint ha további dokumentumok benyújtása is szükséges: pl. bármely fél házasságot megelőző válása vagy születési név változtatása vagy az izraeli házassági anyakönyvi kivonatban rögzített házassági névtől eltérő házassági név viselése esetén, vagy ha a magyar állampolgár házastárs Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkezik), kérem vegye fel a kapcsolatot  nagykövetség konzuli hivatalával: consulate.tlv@mfa.gov.hu


II., Válás magyarországi anyakönyvezése

A válás magyarországi anyakönyvezésénél a házasság magyarországi anyakönyvezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel:

1., Ha a külföldön kötött, majd külföldön felbontott házasság Magyarországon még nem volt anyakönyvezve, úgy először a házasságot kell a fent leírtak szerint anyakönyveztetni, majd ezt követően a válást. A két eljárás egyszerre kezdeményezhető.

2., Külföldön történt válás magyarországi anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok:

 • magyar (eredeti) házassági anyakönyvi kivonat
 • a válást igazoló eredeti okirat (anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági végzés)
 • válást igazoló okirat hiteles fordítása
 • magyar házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata
 • kitöltött és aláírt adatlap
 • magyar állampolgárság igazolása
 • konzuli díj (megegyezően a házasságkötésnél leírtakkal)
 • amennyiben a házassági nevét is módosítani kívánja (például újra a leánykori nevét használná), úgy a "kérelem házassági névviselési forma megváltoztatására" adatlapot is ki kell tölteni

A válás anyakönyvezésére vonatkozóan egyebekben a házasság anyakönyvezésére leírtakat kell figyelembe venni.

3., Az eljárásért a honlapon a „Konzuli díjak” résznél meghatározott eljárási díjat kell fizetni.

4., A válási okiratról nem kell magyar nyelvű fordítás
- az angol, német, vagy francia nyelven kiadott ikoratok esetében.

Figyelem! Ha a válási okirat nem angol, német vagy francia nyelven készült, kizárólag az OFFI fordítását, vagy az adott nyelvterületen működő magyar nagykövetség konzuli osztálya által hitelesített fordítást tudjuk elfogadni.

5., Ha a válás anyakönyvezésével együtt a kérelmező a korábbi házassági nevét is meg szeretné változtatni, ez esetben a házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelmet is be kell nyújtani.A két kérelem együttesen csak személyesen adható be. (Ezzel kapcsolatosan lásd a Névváltoztatás menüpontban foglaltakat.)

Adatlap - Házasság hazai anyakönyvezése

Adatlap - Válás hazai anyakönyvezése