Az izraeli innovációs ökoszisztémáról és együttműködési lehetőségekről

INNOVÁCIÓS ÖKOSZISZTÉMA

Izrael felsőoktatása magas színvonalú, illetve a bevándorlók többsége is magas képzettséggel rendelkezik. Ennek köszönhetően, illetve az ország geológiai és ökonómiai sajátosságai miatt a technológia és gazdasági fejlődés komoly ütemben halad. Az ország 2010-től OECD-taggá vált. A világon a második a startup cégek létszámában (jelenleg megközelítőleg 9000), az USA után. Az Egyesült Államok és Kína után Izrael rendelkezik a harmadik legnagyobb számú NASDAQ-on jegyzett társasággal.

Az elmúlt évtized példátlan volt az izraeli innovációs és technológiai ökoszisztéma számára. Volumene 2021-ig tíz év alatt közel 100 Mrd USD-ra nőtt, és ez alatt a tíz év alatt az izraeli innovációs ökoszisztéma teljesítménye megduplázódott, amely az izraeli GDP 20%-át tette ki. Jelenleg az egy főre jutó GDP 56.000 USD, a teljes GDP pedig több mint 500 Mrd USD. A termelés az export tekintetében is megduplázódott, és ma a high-tech szektor az izraeli technológiai szektor 50%-át képviseli.

Bár természeti adottságai nem kifejezetten kedvezők, Izraelt az egyik legfejlettebb országnak tartják a Közel-Keleten gazdasági és ipari tekintetben. Annak ellenére, hogy az ország területének mindössze egyötöde művelhető, az állam szinte teljesen önellátóvá vált: marhahúsból és gabonából szorulnak jelentősebb importra, míg a Na’an Kibucban kifejlesztett csepegtetéses öntözési technológiának köszönhetően zöldség és gyümölcs exportjuk jelentős. Kiemelésre méltó a baromfi-ágazat, illetve a világelső tejhozamot produkáló tejipar.

A csapadékszegény éghajlat következtében a nagy mennyiségű lakossági, ipari és mezőgazdasági édesvíz felhasználás fedezésére újszerű megoldások segítségét kellett igénybe venniük. A keletkezett szennyvíz 86 %-át újrahasznosítják, főként mezőgazdasági öntözésre.  Izrael a természetes édesvíz források igénybevétele mellett a tengervíz sótalanítása révén jut édesvízhez. Jelenleg öt sótalanító üzem működik, a „Sorek Desalination Plant” elnevezésű, Tel-Aviv közelében található létesítmény a legnagyobb kapacitású vízsótalanító telep a világon, évente 151,4 milliárd literes teljesítményével. Ezen üzemek segítségével sikerült elérni, hogy a vízhiánnyal küzdő ország ivóvíz exportőrré váljon: kereskedelmi kapcsolatok keretében Jordánia számára értékesítenek vezetékes ivóvizet.

Izrael úttörőnek számít a technológiai innováció generálása területén. Kivételes eredményeinek köszönhetően a 9 milliós ország felépítette a „Start-up nemzet” országmárkát, amelynek az utóbbi időben – az érett szakaszba lépett ökoszisztémára utalva – a „Scale-up nemzet” elnevezés lép a helyébe. A társadalom egészére jellemző az innovatív szemléletmód, a vállalkozó szellem, a magabiztosság és a hit abban, hogy képesek lehetnek a világ formálására.

A K+F ágazat jelentőségét és szerepét Izrael az elsők között ismerte fel: 45 évvel ezelőtt a Külügyminisztérium berkein belül került felállításra a Vezető Tudós Hivatala (Chief Scientist's Bureau).

A kormányzat és az üzleti szféra ekkortól kezdődően tudatosan törekedett a fejlesztési lehetőségek kiaknázására és a K+F ágazat erősítésére. Ez annak felismeréséből fakadt, hogy a fenntartható gazdasági prosperitáshoz és a produktivitás növeléséhez a tudományos eredmények gazdaságba történő átültetése jelenti a kulcsot. Izrael a GDP mintegy 6,1%-át fordítja K+F-re, amely messze a legmagasabb szám a világon, az izraeli munkaerő mintegy 12%-a dolgozik a technológiai szektorban, amely szintén példátlan és az izraeli export közel 48,3%-át és a GDP 18%-át állítja elő (ez az adat az USA-ban 8-9%, az EU-ban 5-6%).

A technológiai iparban dolgozók körülbelül 50%-a dolgozik startup cég alkalmazásában, míg további 50%-uk nagyvállalati K+F központjaiban.

Izrael innovációs nagyhatalom, ebben az országban található számos vezető vállalkozás fejlesztő központja, itt a legmagasabb a világ népességszámra vetített kockázati tőke befektetési aránya, és az egy főre jutó kezdő vállalkozások száma.

 A 2016. január elsejével létrehozott Israel Innovation Authority felügyeli az ipari K+F tevékenységet támogató központi alapokat. Az Izraeli Innovációs Hatóság egy kormányzati ügynökség, amely felel mind az innovációs ökoszisztémába történő közvetlen befektetésekért, mind a szakpolitikák kidolgozásáért. Évente mintegy félmilliárd USD-t fektet közvetlenül az innovációs ökoszisztémába, akár a diszruptív startupokba és a diszruptív innovációba, akár a következő feltörekvő technológiák infrastruktúrájának kiépítésébe.

Az izraeli innovációs politikai rendszer másik jelentős támogatási pillérét az adókedvezmények adják. A legfontosabb ilyen jellegű kedvezményt magánszemélyek érvényesíthetik a K+F alapú vállalkozásokba történt befektetéseik után. 

A K+F+I kapcsolatok koordinátora Izrael Állam Innovációs, Tudományos és Technológiai Minisztériumának (MOIST) tudományos vezetője (chief scientist), jelenleg Prof. Avi Domb tölti be ezt a tisztséget. Izrael legtöbb minisztériumában külön részleg felel a K+F fejlesztéséért a tudományos vezetők (chief scientist) vezetésével. A tudományos vezetők munkáját Prof. Avi Domb koordinálja. Az Israeli Innovation Authority az ipari K+F-et hivatott támogatni, amely az Innovációs, Tudományos és Technológiai Minisztérium háttérintézményeként működik. A tudományos vezető (chief scientist), a minisztérium legfőbb tudományos tekintélye a minisztérium által kezelt valamennyi tudományos kérdésben, és ő a minisztérium kutatási alapítványának elnöke. A tudományos vezető kinevezés révén látja el munkáját, és egyben a miniszter és a minisztérium vezetőségének tudományos tanácsadója.  A tudományos vezető alakítja ki az izraeli tudományos és technológiai infrastruktúra fejlesztésének költségvetési keretét.  A tudományos vezető a tudományos és technológiai miniszter nevében koordinálja a tudományos főmunkatársak fórumát valamennyi minisztériumban. Irányítja továbbá az izraeli és nemzetközi szakmai intézményekkel való tudományos kapcsolatokat tudományos kérdésekben.  Emellett új nemzetközi tudományos kapcsolatokat kezdeményez és alakít ki, figyelembe véve Izrael külpolitikáját.  A tudományos vezető képviseli a minisztériumot Izrael nemzetközi tudományos kapcsolatait érintő kérdésekben az országok képviselőivel tartott fórumokon és találkozókon, és felelős a minisztérium által támogatott regionális kutatási és fejlesztési központok tudományos nyomon követéséért. Tagja a közlekedésben a kőolaj-alapú üzemanyagok globális felhasználását csökkentő technológiák fejlesztésére irányuló nemzeti program irányítóbizottságának, valamint a terület high-tech iparágainak megerősítésére irányuló nemzeti programnak.

Izraelben a Higher Education Authority felel az alapkutatás támogatásért (BSc és MSc), amelyre évente 10 Mrd NIS kerül elkülönítésre, ebből 6 Mrd NIS a felsőoktatási intézményekhez kerül. A Higher Education Authority égisze alatt működik az Israeli Science Fund 2,6 Mrd NIS/év költségvetéssel. A fenti intézmények az oktatásért felelős tárca alatt, de attól függetlenül működnek.

Izrael három felsőoktatási intézményét is (Weizmann Institute of Science, Hebrew University of Jerusalem, Tel Aviv University) a világ 200 legjobb felsőoktatási intézménye közé sorolják. A nemzetközi szinten példaértékűnek számító izraeli tech-transzfer vagy tudás-transzfer intézményrendszer segítségével a felsőoktatási intézményekben létrehozott tudás és technológia átadásra kerül az üzleti élet szereplői számára, ezzel biztosítva a kutatási eredmények továbbfejlesztését és hasznosítását, melynek révén a tudományos és technológiai fejlesztések a felhasználók szélesebb köréhez eljutnak.

Ez azért kiemelkedően fontos, mert a tudományos előrelépést jelentő kutatások többsége az akadémiai szektorban, döntően alapkutatások keretében zajlik, amelyek tipikusan nem kapcsolódnak ipari vagy kereskedelmi célkitűzésekhez, önmagukban nem vezetnek új, a világot megváltoztató termékek vagy eljárások kidolgozásához.


 

IZRAEL ÉS MAGYARORSZÁG

A tőke- és kereskedelmi kapcsolatok Izrael és Magyarország között kiemelkedőek, az ázsiai régióban a negyedik legfontosabb külgazdasági partnere Magyarországnak, a Közel-Keleten pedig első. Az izraeli tőkebefektetések zászlóshajója a Teva gyógyszeripari cég. A Magyarországra érkező izraeli működő tőke főleg a high-tech beruházásokat érinti.

A kutatásfejlesztési és innovációs együttműködés serkentésére 3+3 millió euró értékű ipari K+F társfinanszírozási együttműködési alap áll rendelkezésre, amelyre magyar-izraeli konzorciumok pályázhatnak.

Izrael az önvezető járművek és a védelmiipar fejlesztésének kiemelkedő nemzetközi szereplője. Ezzel párhuzamosan a magyar kormány is jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy Magyarországot felhelyezze a vezető nélküli autóipar és a védelmiipar térképére.


 

V4-IZRAEL KUTATÁS, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS MUNKACSOPORT

Kutatás-fejlesztési rendszerét és az innovációs termékek sikeres piaci hasznosítását tekintve Izrael „mintaország” a visegrádi országok számára. A V4 az Európai Unió legdinamikusabban fejlődő országai, melyek fogékonyak az innovációra, a gazdasági reformokra és a tapasztalatcserére, ezáltal Izrael hatékony partnerei lehetnek a kiemelt ágazatokban.

A visegrádi és izraeli miniszterelnökök 2017. július 19-i találkozójukon döntöttek az innovációs és kreatív gazdaságuk építését célzó partnerségük elmélyítéséről a kutatás és fejlesztés, a tudomány és technológia, az innováció, a startup-ok, illetve az ipar és a szolgáltatási szektorok digitalizációja terén folytatott együttműködésük fokozása révén. Aláhúzták továbbá a kutatói és hallgatói mobilitás elősegítésének szükségességét kétoldalú és regionális alapon, illetve az EU-Izrael együttműködés keretében. Külön kiemelték a V4 és a visegrádi régió high-tech iparágai közötti együttműködés és tudásmegosztás fontosságát, és ezzel összefüggésben a visegrádi régió hallgatóinak, vállalkozóinak és szakértőinek specializálódását segítő programokat indítását.


 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK

Általánosságban elmondható, hogy az izraeli partnerek az üzleti célú K+F+I együttműködésekre nyitottak, viszont a két ország csak kevés területen felvővőpiac egymás termékei iránt, továbbá az ár- és bérszínvonal különbsége is rendkívül megnehezíti a technológia átvitelt.

Izraeli szervezetek a Horizon Europe, az ERASMUS+ és bizonyos további Európai Unió által kezelt és finanszírozott együttműködési programokban teljes jogú konzorciumi partnerként vehetnek részt. Ezeket a pályázati rendszereket jól ismerik, sikeres pályázók és megvalósítók. Magyar-izraeli viszonylatban is a pályázati együttműködéseket alapvetően vonzónak tartják.

A kutatóintézeti és kutatói kapcsolatok fejlesztésébe szakmai workshopok szervezésével kapcsolódik be a külképviselet.

Az államközi innovációs kapcsolatokban a bilaterális reláció kiemelt együttműködési projektje a ZalaZONE Járműipari Tesztpálya körüli ökoszisztéma. Az ELI Science Park és a szegedi ELI-ALPS további népszerűsítését a külképviselet célul tűzte ki.

A többoldalú kapcsolatokban a V4-ek és Izrael innovációs együttműködésének keretében tréningprogramok kerülnek meghirdetésre és a V4-es külképviseletek több projekteket közösen valósítanak meg, például technológia- és tudástranszfer képzést, közös megjelenést innovációs fesztiválokon.


 

HASZNOS LINKEK:

Angol nyelvű, ingyenes partnerkereső, kapcsolatépítő adatbázis: https://finder.startupnationcentral.org/

Izraeli innovációs hírek angolul: 

https://nocamels.com/https://www.israel21c.org/https://www.calcalistech.com/https://en.globes.co.il/en/

Peres Center for Peace and Innovation: https://www.peres-center.org/en/the-organization/about-us/

Izraeli Fejlett Technológiai Iparágak szervezete: https://www.iati.co.il/


 

Lépjen bátran kapcsolatba Nagykövetségünkkel:

Tudományos és Technológiai Attasé: Hoffmann Mária 

Email: Trade.science.tlv@mfa.gov.hu; Maria.Hoffmann@mfa.gov.hu