Amennyiben Ön Izraelben létesít állandó lakóhelyet, javasolt Magyarország felé bejelentenie külföldi letelepedést. Ez azzal jár, hogy megszűnik a lakcíme Magyarországon, és külföldön élő magyar állampolgárként fog szerepelni a nyilvántartásokban. A legegyszerűbb és leggyorsabb, ha a magyar kormányablakban, járási hivatalban jelenti be a külföldön élőként való nyilvántartásba vételt. Ebben az esetben azonnal megkapja az új lakcímkártyáját "Lakóhely: külföldi cím" megjelöléssel.

Amennyiben a tel-avivi konzuli osztályon szeretné a külföldi letelepedését bejelenteni, akkor a kijelentési eljárás előreláthatólag 3 hónapot vesz igénybe, ugyanis haza kell küldeni a kérelmet az Ön lakcíme szerinti okmányirodába, és onnan küldik vissza Tel-Avivba az újonnan kiállított lakcímkártyát. Ez kikerülhető, ha Ön magyarországi okmányirodában jelentkezik ki.


 

Ki kérelmezheti a szolgáltatást/eljárást?

Minden magyarországi bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki Izraelben létesít állandó lakóhelyet.


 

Benyújtás módja:

A kérelmet csak személyesen lehet benyújtani (nincs lehetőség meghatalmazott útján való benyújtásra), előzetes időpontfoglalás alapján. Az időpontfoglalás menetéről az „Ügyfélfogadás - általános információk” menüpont alatt tájékozódhatnak.

Kiskorúakra vonatkozó külön szabályok:

  • 18 éves kor alatti kérelmező esetén mindkét szülő (törvényes képviselő) hozzájárulása szükséges. Amennyiben személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, a megjelenő szülőnek igazolnia a másik szülő szülői felügyeletének megszűnését (halotti anyakönyvi kivonat, bírósági határozat, gyámhatósági hozzájárulás, stb.).
  • 14-18 éves kor közötti korlátozottan cselekvőképes kiskorú gyermek személyes megjelenése és aláírása szükséges!

 

Benyújtandó okmányok/dokumentumok:

A végleges külföldi letelepedés bejelentésével a lakcímkártya bevonásra kerül, helyette új lakcímkártya kerül kiállításra "Lakóhely: külföldi cím" megjelöléssel.


 

Eljárás időtartama:

Előreláthatólag 3 hónap.


 

Díjak:

Az eljárás illeték és konzuli díj mentes.


 

Egyéb fontos tudnivalók:

Amennyiben Ön már rendelkezik „Lakóhely: külföldi cím” megjelölésű magyar lakcímkártyával, de közben lakcímváltozás történt, akkor kérjük „A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhely változásának elektronikus úton történő bejelentését”. Ezt a www.nyilvantarto.hu weboldalon elérhető Webes ügysegéd útján (ennek használatához nem szükséges Ügyfélkapu regisztrációval rendelkezni!) tehetik meg.


 

Nyomtatványok: