Bevezető

Mire való az életbenléti igazolás: az ügyfél által személyesen benyújtott nyomtatványon – amelyet a Nyugdíjfolyósító Intézet küld meg ügyfelei számára – a konzul a személyazonosítást követően hitelesíti az ügyfél aláírását vagy kézjegyét.

Életbenléti igazoláson aláírás hitelesítést az erre külön felhatalmazott tiszteletbeli konzulok is végezhetnek.


 

Ki kérelmezheti az eljárást

Az eljárást kezdeményezheti bármely olyan természetes személy, aki Magyarországról rendszeresen nyugdíjat kap és a Nyugdíjfolyósító Intézet nyomtatványán igazolnia kell életben létét.


 

Benyújtandó dokumentumok

  • Érvényes, fényképes személyazonosságot igazoló okmány
  • A Nyugdíjfolyósító Intézet nyomtatványa

 

Benyújtás módja

Személyesen, előzetes időpontfoglalás alapján. Időpont foglalással kapcsolatos információért, kérjük tekintese meg az "Ügyfélfogadás - általános információk" oldalunkat. 


 

Eljárás időtartama

Benyújtás napján átvehető.


 

Díjak

A szolgáltatás díjmentes.


 

Egyéb fontos tudnivalók

A 2020. április 5-én kihirdetett 88/2020.(IV.05.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésének rendelkezései szerint, a külföldön élő vagy tartózkodó ellátottak esetében, az életbenléti igazolás visszaküldésének elmaradása miatt az ellátás folyósítása a veszélyhelyzetet kihirdető magyar jogszabály hatályvesztését követő második hónap végéig nem szüntethető meg. Az átmeneti szabályozásra tekintettel a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága a következők szerint jár el. Ha az adategyeztető nyomtatvány a szükséges határidőn belül nem érkezik vissza, a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága a COVID-19 járvány miatti veszélyhelyzetet kihirdető magyar jogszabály hatályvesztését követő második hónap végéig nem szünteti meg a külföldön élő magyar nyugdíjasok ellátásának folyósítását. Ezekben az esetekben a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága a veszélyhelyzet megszűnését követően újabb nyomtatványt fog küldeni ezen, külföldön élő nyugdíjasoknak és megfelelő határidőt fog biztosítani az adategyeztető nyomtatvány visszaküldésére.


 

Nyomtatványok

A kérelem-nyomtatványt a Nyugdíjfolyósító Intézet küldi meg ügyfelei számára.