A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakcímének módosítását a külképviseleten is kérelmezheti. Ebben az esetben nincs szükség a lakcímkártya cseréjére, hiszen azon továbbra is a „külföldi cím” elnevezés szerepel.


 

Ki kérelmezheti a szolgáltatást/eljárást?

Bármely külföldön élő magyar állampolgár kérelmezheti a szolgáltatást.


 

Benyújtás módja:

A bejelentés megtételére kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Az időpontfoglalás menetéről az „Ügyfélfogadás - általános információk” menüpont alatt tájékozódhatnak. Több személy bejelentéséhez több időpontot szükséges foglalni.

Kiskorúakra vonatkozó külön szabályok:

  • 18 éves kor alatti kérelmező esetén mindkét szülő (törvényes képviselő) hozzájárulása szükséges. Amennyiben személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, a megjelenő szülőnek igazolnia a másik szülő szülői felügyeletének megszűnését (halotti anyakönyvi kivonat, bírósági határozat, gyámhatósági hozzájárulás, stb.).
  • A kiskorú (18 év alatti) kérelmező magyar hatóság által kiállított születési anyakönyvi kivonatának bemutatása szükséges.

 

Benyújtandó okmányok/dokumentumok:


 

Eljárás időtartama:

Előreláthatólag 2-3 hónap.


 

Díjak:

Az eljárás illeték és konzuli díj mentes.


 

Egyéb fontos tudnivalók:

Amennyiben Ön már rendelkezik „Lakóhely: külföldi cím” megjelölésű magyar lakcímkártyával, lakcímváltozását elektronikus úton is bejelentheti. Ezt a www.nyilvantarto.hu weboldalon elérhető Webes ügysegéd útján (ennek használatához nem szükséges Ügyfélkapu regisztrációval rendelkezni!) is megtehetik!


 

Nyomtatványok: