Ha a magyar állampolgár nem szerepel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (mert soha nem rendelkezett állandó magyarországi lakóhellyel, vagy korábban passziválásra került), kérheti a nyilvántartásba való felvételét külföldön élőként. A nyilvántartásba vételt követően egy olyan lakcímkártya kerül kibocsátásra, melyen a „külföldi cím” elnevezés szerepel.


 

Ki kérelmezheti a szolgáltatást/eljárást?

Bármely magyar állampolgár, aki nem szerepel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban.


 

Benyújtás módja:

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Az időpontfoglalás menetéről az „Ügyfélfogadás - általános információk” menüpont alatt tájékozódhatnak. Több személy bejelentéséhez több időpontot szükséges foglalni.

Kiskorúakra vonatkozó külön szabályok:

  • 18 éves kor alatti kérelmező esetén mindkét szülő (törvényes képviselő) hozzájárulása szükséges. Amennyiben személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, a megjelenő szülőnek igazolnia a másik szülő szülői felügyeletének megszűnését (halotti anyakönyvi kivonat, bírósági határozat, gyámhatósági hozzájárulás, stb.).
  • 14-18 éves kor közötti korlátozottan cselekvőképes kiskorú gyermek személyes megjelenése és aláírása szükséges.


Benyújtandó okmányok/dokumentumok:

  • kérelem külföldön élő magyar állampolgár adatainak nyilvántartásához
  • érvényes magyar személyi igazolvány vagy útlevél;
  • születési anyakönyvi kivonat;
  • házas családi állapot esetén magyar házassági anyakönyvi kivonat;
  • elvált vagy özvegy családi állapot esetén válási, illetve özvegyi záradékkal ellátott magyar házassági anyakönyvi kivonat.
  • 18 éves kor alatti kérelmező esetén a fentiek mellett a szülők magyar házassági anyakönyvi kivonatának bemutatása is szükséges

 

Eljárás időtartama:

Előreláthatólag 2-3 hónap.


 

Díjak:

Az eljárás illeték és konzuli díj mentes.


 

Egyéb fontos tudnivalók:

Amennyiben Ön már rendelkezik „Lakóhely: külföldi cím” megjelölésű magyar lakcímkártyával, lakcímváltozását elektronikus úton is bejelentheti. Ezt a www.nyilvantarto.hu weboldalon elérhető Webes ügysegéd útján (ennek használatához nem szükséges Ügyfélkapu regisztrációval rendelkezni!) is megtehetik!


 

Nyomtatványok: