Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat,valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal.

(Magyarország Alaptörvény D) cikk)

 

2018. január 1-jétől a magyarországi családtámogatási ellátási formák közül két juttatás elérhetővé válik a Magyarország közigazgatási határain kívül élő magyarok számára is. E két támogatási forma az anyasági támogatás és a fiatalok életkezdési támogatása (Babakötvény).

Az alábbi két támogatás a konzulátuson keresztül is igényelhető.

Az anyasági támogatást a magyar állampolgárságú gyermekre tekintettel a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet benyújtani, azaz amennyiben az Ön gyermeke 2017. június 30. napja után született, benyújthatja az anyasági támogatás iránti kérelmet a gyermek születésétől számított hat hónapon belül.

fiatalok életkezdési támogatását (babakötvény) az életkezdési támogatásra jogosult gyermek szülője vagy az életkezdési támogatásra jogosult gyermek más törvényes képviselője igényelheti.  Az életkezdési támogatás legkorábban 2018. január 1. napjától igényelhető a 2017. június 30. napja után született gyermekek után.

Fontos! Az anyasági támogatás és az életkezdési támogatás megállapításának feltétele, hogy a külföldön született és nem Magyarország területén élő gyermeket a hazai (magyarországi) anyakönyvezési eljárásban anyakönyvezzék, vagy a Szlovákiában vagy Ukrajnában élő nem magyar állampolgárságú gyermek rendelkezzen Magyar igazolvánnyal.


 

Hol igényelhető?

  • a konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar külképviseleteken;
  • Magyarországon az integrált ügyfélszolgálatoknál (kormányablakoknál): https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok
  • Postai úton (Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.)
  • Elektronikusan (ügyfélkapus regisztrációt követően): www.magyarorszag.hu

A két támogatásra vonatkozó igény együttesen benyújtható a „Kérelem anyasági támogatás megállapítására külföldön született magyar állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú ”Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermek esetén” elnevezésű formanyomtatványon.

A fiatalok életkezdési támogatására vonatkozó igény külön is benyújtható a "Kérelem életkezdési letéti számla megnyitása iránt külföldön élő magyar állampolgárságú /nem magyar állampolgárságú ”Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermek esetén" elnevezésű formanyomtatványon.


 

Az itt található linkeken megtalálhatóak az alapvető információk a két családtámogatási ellátási formáról, továbbá olvasható Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár levele.