1., Születési név változtatása

A születési név megváltoztatása a vezetéknév és/vagy a keresztnév megváltoztatását jelenti. Erre minden magyar állampolgárnak lehetősége van. Két lehetséges esete van: a magyar névről magyar névre, vagy a magyar névről külföldi hangzású névre változtatás.

Az izraeli szabályok szerinti névváltoztatás a magyar jog szempontjából nem bír jelentőséggel, az ügyfélnek magyar névváltoztatási eljárást kell kezdeményeznie.

1.,A) Születési név változtatása magyar névről magyar hangzású névre

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor.
Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Ügyfélfogadás, időpontfoglalás" menüpontban találnak információt.


A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Adatlap (a lap alján letölthető)
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány.

Az eljárás díja a honlapon a „Konzuli díjak” részben megtalálható. Amennyiben nem először kerül sor a név megváltoztatására, az eljárási díj magasabb.

Az eljárás ideje legalább 3 hónap, de ennél lényegesen hosszabb idő is lehet.

1.,B) Születési név megváltoztatása magyar névről idegen hangzású névre

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor.
Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Ügyfélfogadás, időpontfoglalás" menüpontban találnak információt.


A jogszabály esetén idegen hangzású nevet kizárólag az ügyfél rendkívüli méltánylást érdemlő körülményei esetén engedélyeznek. Így például önmagában az, hogy az Izraelben egy héber hangzású névvel könnyebb élni, nem elegendő. Javasoljuk ezért, hogy minden esetben előzetesen érdeklődjenek a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalban a névváltozás lehetőségéről.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Adatlap (a lap alján letölthető)
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány
 • A név Izraelben történt korábbi megváltoztatása esetén a bizonyítvány a névváltoztatásról

Az eljárás díja a honlapon a „Konzuli díjak” résznél megtalálható. Ismételt névváltoztatás esetén magasabb díjat kell fizetni.

Az eljárás ideje legalább 3 hónap, de ennél lényegesen hosszabb idő is lehet.

2., Házassági névviselési forma megváltoztatása

2.,A) Házasságkötéssel történő névváltozás

A házasságkötés utáni névviselés a jogszabályban előírt névviselési formák megválasztásával lehetséges. Ez a házasság anyakönyvezésével történik. Olyan névviselési forma, amelyet a jogszabály nem tesz lehetővé, csak akkor választható, ha a kérelmező a születési nevét változtatja meg.

FIGYELEM! Ha a névváltoztatásra külföldön kötött házasság miatt kerül sor, akkor nem névváltoztatást, hanem a házasság anyakönyvezését kell kérni, amelynek részeként módosítják a házassági nevét!

2.,B) Házasságban viselt név megváltoztatása

FIGYELEM! Ha a névváltoztatásra külföldön kötött házasság miatt kerül sor, akkor nem névváltoztatást, hanem a házasság anyakönyvezését kell kérni, amelynek részeként módosítják a házassági nevét!

A házasságban élő magyar állampolgárnak a házasság fennállása alatt a házassági nevének megváltoztatására a jogszabályban előírt házassági névviselési formák választásának valamelyikével van lehetősége.

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor.
Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Ügyfélfogadás, időpontfoglalás" menüpontban található bővebb információ.


A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Adatlap (a lap alján letölthető)
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Eredeti házassági anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány.

Az eljárás díja a honlapon a „Konzuli díjak” résznél megtalálható („Házassági névviselési forma megváltoztatása”).

Az eljárás ideje legalább 3 hónap, de ennél lényegesen hosszabb idő is lehet.

2.,C) Házassági név módosítása a házasság megszűnése után

A magyar állampolgárnak a válást követően is lehetősége van a házassági neve módosítására a jogszabályban előírt névviselési formák választásának valamelyikével.

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csakelőzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor.
Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Ügyfélfogadás, időpontfoglalás" menüpontban találnak információt.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Adatlap (a lap alján  letölthető)
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Eredeti házassági anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány.

Az eljárás díja a honlapon a „Konzuli díjak” résznél megtalálható („Házassági névviselési forma megváltoztatása”).

Az eljárás ideje legalább 3 hónap, de ennél lényegesen hosszabb idő is lehet.

Adatlapok a névváltoztatási eljárásokhoz:

Névváltoztatási kérdőív

Kérelem a házassági névviselési forma módosítására