1. SZÜLETÉSI NÉV VÁLTOZTATÁSA

A születési név megváltoztatása a családi név és/vagy az utónév megváltoztatását jelenti. Erre minden magyar állampolgárnak lehetősége van. Két lehetséges esete van: a magyar névről magyar névre, vagy a magyar névről külföldi hangzású névre változtatás.

Az izraeli szabályok szerinti névváltoztatás a magyar jog szempontjából nem bír jelentőséggel, az ügyfélnek magyar névváltoztatási eljárást kell kezdeményeznie.

1/a) Születési név változtatása magyar névről magyar hangzású névre:

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Adatlap (a lap alján letölthető)
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány.


1/b) Születési név megváltoztatása magyar névről idegen hangzású névre:

A jogszabály esetén idegen hangzású nevet kizárólag az ügyfél rendkívüli méltánylást érdemlő körülményei esetén engedélyeznek. Így például önmagában az, hogy az Izraelben egy héber hangzású névvel könnyebb élni, nem elegendő. Javasoljuk ezért, hogy minden esetben előzetesen érdeklődjenek Budapest Főváros Kormányhivatalánál a névváltozás lehetőségéről.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Adatlap (a lap alján letölthető)
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány
 • A név Izraelben történt korábbi megváltoztatása esetén a bizonyítvány a névváltoztatásról

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben, előzetes időpontfoglalás alapján. Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Ügyfélfogadás - általános információk" menüpontban találnak információt. Az eljárás díja a honlapon a „Konzuli díjak” résznél megtalálható. Az eljárás ideje legalább 3 hónap, de ennél lényegesen hosszabb idő is lehet.

 

FONTOS VÁLTOZÁS A SZÜLETÉSI NÉVVÁLTOZTATÁS KÖLTSÉGEINEK MEGFIZETÉSÉBEN!

2021. január 1. napjától a születési névváltoztatási eljárásért (a helyben, helyi valutában fizetendő konzuli közreműködési díjon felül) egységesen 10 000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díj fizetendő, amelyet az ügyfeleknek az alábbi, Budapest Főváros Kormányhivatala által megjelölt számlára forintban szükséges átutalniuk:

Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala
Számlaszám: 10023002-00299592-00000000

Külföldről történő utaláshoz:

Account Holder: Magyar Államkincstár
IBAN: HU94 1002 3002 0029 9592 0000 0000
SWIFT code: MANEHUHB
Közlemény: "Névváltoztatás" + névváltoztatással érintett személy házassági és születési neve

Megjegyzés:

 • Példák az átutalási megbízás közlemény rovatára:
  • Névváltoztatás Nagy Gézáné sz. Varga Irma
  • Névváltoztatás Kovács Géza
  • Névváltoztatás Kovács-Takács Anikó sz. Takács Anikó
 • Amennyiben a névváltoztatást kérelmező személy kéri a névváltoztatás hatályát kiterjeszteni kiskorú gyermekei családi nevére is, a közlemény rovatban elegendő a főkérelmező nevét feltüntetni, nem kell a kiskorú gyermekek nevét is rögzíteni.
 • Kiskorú gyermek, vagy gondnokolt névváltoztatási ügyében a közlemény rovatban minden esetben a gyermek születési neve vagy a gondnokolt házassági és születési neve kerüljön megjelölésre.
 • Kérjük, hogy az átutalási megbízás közlemény rovatában akkor is a névváltoztatással érintett személy névadatait tüntessék fel, ha az átutalást nem az érintett, hanem más személy teljesíti, figyelemmel arra, hogy minden ügyiratot a névváltoztatással érintett személy teljes nevén (házassági név és/vagy születési név) tartunk nyilván.

Az eljárás igazgatási, szolgáltatási díj megfizetését igazoló banki kivonat másolatát szíveskedjenek a névváltoztatási kérelem benyújtásakor az ügyintézőnek átadni, aki a banki bizonylat másolatát csatolni fogja a névváltoztatási kérelemhez.

 2. HÁZASSÁGI NÉVVISELÉSI FORMA MEGVÁLTOZTATÁSA
 

2/a) Házasságkötéssel történő névváltozás:

A házasságkötés utáni névviselés a jogszabályban előírt névviselési formák megválasztásával lehetséges. Ez a házasság anyakönyvezésével történik. Olyan névviselési forma, amelyet a jogszabály nem tesz lehetővé, csak akkor választható, ha a kérelmező a születési nevét változtatja meg.

FIGYELEM! 
Ha a névváltoztatásra külföldön kötött házasság miatt kerül sor, akkor nem névváltoztatást, hanem a házasság anyakönyvezését kell kérni, amelynek részeként módosítják a házassági nevét!

 

2/b) Házasságban viselt név megváltoztatása:

FIGYELEM! 
Ha a névváltoztatásra külföldön kötött házasság miatt kerül sor, akkor nem névváltoztatást, hanem a házasság anyakönyvezését kell kérni, amelynek részeként módosítják a házassági nevét!

A házasságban élő magyar állampolgárnak a házasság fennállása alatt a házassági nevének megváltoztatására a jogszabályban előírt házassági névviselési formák választásának valamelyikével van lehetősége.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Adatlap (a lap alján letölthető)
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Eredeti házassági anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány.

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben, előzetes időpontfoglalás alapján. Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Ügyfélfogadás - általános információk" menüpontban találnak információt. Az eljárás díja a honlapon a „Konzuli díjak” résznél megtalálható. Az eljárás ideje legalább 3 hónap, de ennél lényegesen hosszabb idő is lehet.

 

2/c) Házassági név módosítása a házasság megszűnése után:

A magyar állampolgárnak a válást követően is lehetősége van a házassági neve módosítására a jogszabályban előírt névviselési formák választásának valamelyikével.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Adatlap (a lap alján  letölthető)
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Eredeti házassági anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány.

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben, előzetes időpontfoglalás alapján. Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Ügyfélfogadás - általános információk" menüpontban találnak információt. Az eljárás díja a honlapon a „Konzuli díjak” résznél megtalálható. Az eljárás ideje legalább 3 hónap, de ennél lényegesen hosszabb idő is lehet.


Adatlapok a névváltoztatási eljárásokhoz:


További információ: