Születés anyakönyvezése

A külföldön történt születés magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli osztálya útján kezdeményezheti.

A születés magyarországi anyakönyvezésével együtt kezdeményezhető eljárások:

  • Apai elismerő nyilatkozat megtétele
  • Házasság magyarországi anyakönyvezése


A házasság magyarországi anyakönyvezésére, illetve az útlevél kérelem benyújtására vonatkozóan kérjük olvassa el a honlap megfelelő oldalait!


A kérelem benyújtása

A kérelmet személyesen lehet benyújtani. Személyes benyújtás esetén mindkét szülőnek jelen kell lennie.

A kérelem személyes benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Ügyfélfogadás, időpontfoglalás" menüpontban találnak információt.


Kérjük figyelembe venni, hogy az anyakönyvezési kérelem benyújtására a kérelmezők rendkívül magas száma miatt nagyon hosszú, esetenként több hónap a várakozási idő! Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs.

Az ügyintézés a benyújtást követően legalább kettő-négy hónapot vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe. A kettő-négy hónap csak az anyakönyvezésre vonatkozik.

A 6 éven aluli, külföldön született gyermekek esetében az anyakönyvezési kérelemmel egyidejűleg beadott útlevél kérelem alapján az útlevél 4-6 hét alatt elkészül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárási időkre vonatkozó tájékoztatás nem garantált eljárási időt jelent, így ne vásároljanak például repülőjegyet a honlapon szereplő időtartamból kiindulva, mert ha az ügyintézési idő elhúzódik, az ebből fakadó kár Önöket terheli.

A születés hazai anyakönyvezéséhez a következők szükségesek:
 

  1. A gyermek eredeti izraeli születési anyakönyvi  kivonata  (mely tartalmazza az anya születési családi és utónevét is) Apostille-jal (http://mfa.gov.il/MFAHEB/ConsularService/Certification/Pages/imut_mismachim.aspx)  és magyar tükörfordítással ellátva
  2. A magyar állampolgárságú szülő  magyar születési és házassági anyakönyvi kivonata, magyar lakcímazonosító igazolványa és ezek másolatai
  3. Kitöltött, kinyomtatott, de nem aláírt adatlap
  4. A magyar állampolgár szülő személyazonosságának és magyar állampolgárságának  igazolása: a jelenlegi és az anyakönyvi esemény időpontjában érvényes magyar útlevél, vagy személyi igazolvány, honosítási okirat, állampolgársági bizonyítvány és másolatuk
  5. A nem magyar állampolgárságú házastárs állampolgárságának és személyazonosságának igazolása: elsősorban érvényes izraeli útlevél vagy személyazonosító igazolvány és másolata
  6. Mindkét szülő személyes megjelenése amennyiben a gyermek 18 év alatti
  7. Az eljárás díjmentes
  8. Időpontfoglalás: (03) 545-6666 vagy consulate.tlv@mfa.gov.hu

Amennyiben további kérdése van az eljárással kapcsolatban, (valamint ha további dokumentumok benyújtása is szükséges: pl. a  gyermek nem házasságban született vagy a gyermek vagy bármely szülő születési nevének változtatása vagy az izraeli házassági anyakönyvi kivonatban rögzített házassági névtől eltérő házassági név viselése esetén, vagy ha a magyar állampolgár szülő Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkezik), kérem vegye fel a kapcsolatot  nagykövetség konzuli hivatalával: consulate.tlv@mfa.gov.hu

Konzuli díj

Az anyakönyvezési eljárás ingyenes.

Fizetni csak az apai elismerő nyilatkozatért kell, ha ennek megtétele szükséges. Az apai elismerő nyilatkozat költsége a díjtáblázatban megtalálható.

Ha a születés anyakönyvezésével egyidejűleg útlevél kérelem benyújtására is sor kerül, annak díját is be kell fizetni. Erre vonatkozóan lásd a honlap megfelelő részeit.
 

Útlevél igénylése újszülött részére: Magyar állampolgár szülő újszülött gyermeke részére a születés anyakönyvezése mellett igényelhet útlevelet, külön állampolgársági vizsgálatra nincs szükség. Újszülöttek részére lehetséges állandó és ideiglenes magánútlevél igénylése. Erről lásd a honlapunk vonatkozó részét.

Kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kék tollal írjanak alá!
FIGYELEM: az apai elismerő nyilatkozatot csak a konzulátuson, az ügyintézéskor írhatják alá!

A kérelmüket személyesen benyújtó ügyfelektől is azt kérjük, hogy az előírt adatlapokat feltétlenül előzetesen nyomtassák ki honlapunkról, és a kitöltött adatlapokkal keressék fel a nagykövetséget!! Amennyiben az adatlap valamely pontjában bizonytalanok és a kérelmet személyesen fogják beadni, úgy a kérdéses részt hagyják üresen. Hiányosan kitöltött adatlapok esetén az ügyintézéskor igyekszünk segíteni, azonban a kitöltetlen adatlapokkal érkező ügyfelektől a kérelmet nem áll módunkban átvenni.

Adatlap - Születés hazai anyakönyvezése