Bevezető:

Magyar állampolgár szülő(k) kiskorú gyermekének külföldön történt születésének magyarországi anyakönyvezését külképviseletünkön keresztül is kezdeményezheti.


Ki kérelmezheti az eljárást?

A kérelem benyújtásának feltétele, hogy az egyik szülő a magyar állampolgárságát igazolni tudja a gyermek születésének valamint a kérelem benyújtásának időpontjában is.

Amennyiben nem tudja azt igazolni, abban az esetben az anyakönyvezést állampolgárság megállapítása üggyel együtt, vagyis más eljárás keretében szükséges elindítani.

Az eljárás elindításához szükséges, hogy a szülők házassága Magyarországon már anyakönyvezve legyen. Amennyiben ez nem történt meg, úgy egyidejűleg a házasságot is anyakönyvezni szükséges („külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezése”), a születés anyakönyvezésével egyidőben (ebben az esetben két ügytípusra szükséges időpontot foglalni egymás után).

Amennyiben a gyermek születésekor a szülők nem voltak házasok, az apának apai elismerő nyilatkozatot kell tennie a születés anyakönyvezésével egyidőben (ebben az esetben két ügytípusra szükséges időpontot foglalni egymás után).


Benyújtandó dokumentumok

 • A gyermek eredeti izraeli születési anyakönyvi kivonata (amely tartalmazza az anya születési családi és utónevét is, más néven leánykori nevét) Apostille hitelesítéssel,  (ennek menetéről kérjük tájékozódjon az Izraeli Külügyminisztérium honlapján, kizárólag innen fogadunk el Apostille felülhitelesítést) valamint magyar tükörfordítással ellátva (a fordításra nem szükséges Apostille / közjegyzői hitelesítés). 
 • A magyar állampolgárságú szülő eredeti magyar születési és házassági anyakönyvi kivonata és magyar lakcímazonosító igazolványa, és ezek másolatai.
 • Elektronikusan kitöltött, kinyomtatott, de nem aláírt adatlap
 • A magyar állampolgár szülő személyazonosságának és magyar állampolgárságának igazolása: a jelenlegi és az anyakönyvi esemény (gyermek születése) időpontjában érvényes magyar útlevél, vagy személyazonosító igazolvány vagy honosítási okirat és másolataik.
 • A nem magyar állampolgárságú házastárs állampolgárságának és személyazonosságának igazolása: érvényes izraeli útlevél és másolata.

Benyújtás módja:

A kérelem benyújtása személyesen, előzetes időpontfoglalás alapján történik. Időpontfoglalással kapcsolatos információért, kérjük tekintse meg "Ügyfélfogadás - általános információk" oldalunkat. 

Az eljárás kérelmezésénél mindkét szülő együttes jelenléte szükséges.

Annyi időpontot szükséges foglalni, ahány gyermek születésének anyakönyvezését kérelmezi, apai elismerő nyilatkozat esetében is.


Eljárás időtartama

Általában 3-4 hónap, de ez akár 6-8 hónapig is elhúzódhat. Sürgősségi eljárásra nincs lehetőség.


Díjak

Az eljárás díjmentes.


Egyéb fontos információk

Időpontfoglalás előtt a konzuli tisztviselőnek feltétlenül jelezze, amennyiben az alábbiak közül valamelyik Önre érvényes:

 • amennyiben bármely szülő születési családi és/vagy utónevet változtatott (azaz: a szülő születési neve a kérelem benyújtásakor eltér a magyar házassági anyakönyvi kivonaton lévőtől), abban az esetben kérelmezni szükséges annak átvezetését Magyarországon is. Ennek folyamata:
  • magyar állampolgár esetében: „Külföldön történt születési családi és/vagy utónév változtatás átvezetésére „eljárás keretében, szintén időpontfoglalással, közvetlenül a születés anyakönyvezése után.
  • Külföldi házastárs esetében elegendő benyújtani: Eredeti izraeli névváltoztatási okirat Apostille hitelesítéssel,(ennek menetéről kérjük, tájékozódjon az Izraeli Külügyminisztérium honlapján, kizárólag innen fogaunk el Apostille felülhitelesítést)  valamint magyar tükörfordítással ellátva (a fordításra nem szükséges Apostille vagy közjegyzői hitelesítés).
 • amennyiben bármely szülő jelenleg viselt házassági névviselése eltér a magyar házassági anyakönyvi kivonaton szereplőtől, ebben az esetben „házassági névviselési forma módosítása” eljárást is szükséges kezdeményezni „Külföldön történt házassági névviselési forma módosításának átvezetése” eljárás keretében, szintén időpontfoglalással, közvetlenül a születés anyakönyvezése után.
 • amennyiben a magyar állampolgár szülő magyarországi lakcímen van bejelentve és gyermekét is arra a magyarországi lakcímre jelentené be, abban az esetben az „Adatlap-SZL Magyarország” nyomtatvány kitöltése is szükséges.

Nyomtatványok