TÁJÉKOZTATÓ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

I. Ki kérelmezheti magyar állampolgárságának fennállásának megállapítását?

A magyar állampolgárság főszabályként a leszármazás elvén nyugszik. Azaz ha szülei vagy nagyszülei valamelyike magyar állampolgár, vagy az Ön születésekor az volt, Ön is valószínűleg az. Ez állampolgárság megállapítása iránti eljárással igazolható. Az állampolgárság megállapításával Ön akkor is magyar állampolgár lehet, ha nem beszél magyarul.

Kérjük, tanulmányozza a magyar állampolgárságról szóló oldalunkat annak eldöntéséhez, hogy ez-e az Ön esetében a megfelelő eljárás.


 

II. Benyújtandó dokumentumok:

Az eljárást az „Állampolgárság igazolása iránti kérelem” kitöltésével kérvényezheti. Az űrlap csak magyar nyelven érhető el. Izraeli állampolgárok számára a 4 + 2 oldalas kérelmet kötelező kitölteni, emellett a külföldön történt születés és házasság, valamint válás hazai anyakönyvezése iránti űrlapokat is (amennyiben a kérelmező házas vagy elvált családi állapotú).

További mellékletek, amelyeket eredetiben kell csatoltni:

  1. A kérelmező külföldi születési anyakönyvi kivonata (amely tartalmazza az anya leánykori nevét is)
  2. A kérelmező külföldi házassági/válási anyakönyvi kivonata
  3. A kérelmező szüleinek házassági anyakönyvi kivonata (a teljes láncolat visszavezetése szükséges, egészen az utolsó Magyarországon született felmenőig)
  4. A kérelmező magyar származású felmenőinek magyar születési és házassági anyakönyvi kivonata. FONTOS: A magyarországi zsidó hitközségek és rabbik / rabbinikus bíróságok által kiállított bizonyítványok és anyakönyvi kivonatok nem fogadhatók el a leszármazás igazolására az eljárásban, mivel a polgári anyakönyvezést már 1895-ben bevezették Magyarországon. Ennek megfelelően mindeképp polgári, más néven önkormányzati anyakönyvi kivonatokra van szükség.
  5. Ha névváltoztatás történt a családban, az erről szóló névváltoztatási okiratot is be kell mutatni
  6. Minden izraeli okiratot Apostille felülhitelesítéssel kell ellátni, amely az izraeli Külügyminisztériumban intézhető Jeruzsálemben, valamint pontos magyar fordítást kell készíteni róluk. Ehhez segítségül feltöltöttük a legsűrűbben használni izraeli kivonatok magyar fordításmintáit, amelyet ide kattintva tud megtekinteni. A fordítás helyességét a Nagykövetség konzuli munkatársai ellenőrzik. Ezen felül az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI) által készített hitelesített fordítást lehet benyújtani.
  7. Ha Ön vagy felmenői 1945 előtt hagyták el Magyarországot, célszerű egyéb magyar állampolgárságot igazoló vagy valószínűsítő okiratot is csatolni (például: régi magyar útlevél, személyazonosító igazolvány, illetőségi bizonyítvány, vagy korabeli állampolgársági okirat, korabeli magyar hatóság által kiadott irat, különösen iskolai bizonyítvány, munkakönyv, katonakönyv, lakcímbejelentő lap, névváltoztatási okirat stb.),
  8. A kérelmező és házastársa érvényes fényképes igazolványa (pl. izraeli útlevél vagy személyi igazolvány).

 

III. A benyújtás módja:

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen, előzetes időpontfoglalás alapján kerülhet sor. Időpontfoglalással kapcsolatos információért, kérjük tekintse meg "Ügyfélfogadás - általános információk" oldalunkat. 

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy korlátozottan cselekvőképtelen (14 – 18 éves kor közötti) és cselekvőképtelen/kiskorú kérelmező esetén mindkét törvényes képviselő személyes jelenléte és hozzájárulása szükséges.


 

IV. Az eljárás időtartama:

Az állampolgársági vizsgálat általában legalább 6-12 hónapot vesz igénybe, amelyet a nagykövetségnek nem áll módjában meggyorsítani.

Folyamatban lévő állampolgársági ügyével kapcsolatban a BFKH Honosítási és Állampolgárság Megállapítási Osztálya hivatott információt adni.

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály

Honosítási és Állampolgárság Megállapítási Osztály

1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55.

Telefon: + 36-1-550-1218

Fax: +36-1- 443-5991

E-mail: apmeg@bfkh.gov.hu

 

Az állampolgárság vizsgálatával egyidejűleg szükséges kezdeményezni a születés, a házasság, a válás továbbá a névváltoztatási kérelem anyakönyvezését is. Az állampolgárság megállapítása után az eljáró hatóság kiállítja a kérelmezett anyakönyvi kivonatokat.

Folyamatban levő hazai anyakönyvezési ügyével kapcsolatban a BFKH Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztályának Hazai Anyakönyvi Osztálya illetékes tájékoztatást adni:

 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály

Hazai Anyakönyvi Osztály

1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55.

Telefon: + 36- 1- 323-3176

Fax: +36- 1- 323-3180

E-mail: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu


 

V. Az eljárás díja

Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét, hogy az állampolgársági vizsgálat eljárásakor konzuli közreműködési díjat számítunk fel. Az eljárás lefolytatásának eredményeként 3 évig érvényes állampolgársági bizonyítványt állítunk ki. Tájékoztatjuk Önöket, hogy érvényes magyar személyigazolvány, illetve egy évnél nem régebben lejárt magyar útlevél az állampolgárság fennállását szintén igazolja.

Az állampolgárság megállapítási eljárással párhuzamosan beadott válás, névváltoztatás, névváltoztatás átvezetése, névviselési forma módosítása, továbbá az apai elismerő nyilatkozat szolgáltatásokért a honlapunkon szereplő külön díjat kell befizetni.

A szolgáltatások aktuális díjait megtalálják a konzuli díjak menüpont alatt.

A hatósági eljárások díja jogszabályban meghatározott. Kedvezmény a 469/2017 (XII. 28.) Korm. rendelet alapján kivételesen adható, megfelelő dokumentumokkal alátámasztott kérelem esetén.


 

VI. Egyéb tudnivalók:

Kérjük az adatlapokat a magyar nyelv szabályai és sorrendisége szerint (nevek: (1.) vezetéknév, (2.) keresztnév, dátumok: év, hó, nap + ékezetek) szíveskedjen nyomtatott betűkkel vagy számítógépen kitölteni és kinyomtatva az előzetesen egyeztetett időpontban benyújtani. A kitöltött adatlapokat kérjük NE írja alá, azokat a konzulátuson, személyesen kell aláírni.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az izraeli hatóságok az anya leánykori nevét a születési anyakönyvi kivonatokban csak külön kérésre tüntetik fel, amely nélkül az anyakönyvi kivonat nem felhasználható az eljárásban.

Amennyiben az eljárással kapcsolatban - nem időpontadás céljából - további kérdés merül fel, szíveskedjen teljes név és telefonos elérhetőség megadásával, az alábbi e-mail címen megkeresni bennünket: consinfo.tlv@mfa.gov.hu  


 

VII., Nyomtatványok

Az alábbi nyomtatványokra lesz szükség: