Nagykövetségünk konzuli részlegén lehetőség van elektronikus tárolóelemmel ellátott személyazonosító igazolvány (eSzemélyi) igénylésére. Az igazolvány a személyes azonosításon túl igazolja a magyar állampolgárságot, illetve használható az Európai Unió tagállamai közötti utazásra. Az okmány elektronikus tárolóeleme tartalmazza az Ügyfél ujjlenyomatát, fényképét, illetve aláírását. Az igazolvány birtokában elektronikusan is elvégezhető az „Ügyfélkapu” regisztráció.
Felhívjuk figyelmüket, hogy külképviseletünkön elektronikus aláírás (E-sign)  igénylésére nincs lehetőség.


 

Ki kérelmezheti a szolgáltatást/eljárást?

Elektronikus személyazonosító igazolvány igénylésére minden – a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban aktív státuszban szereplő – magyar állampolgár jogosult, függetlenül attól, hogy magyarországi vagy külföldi állandó lakóhellyel rendelkezik. A kérelem befogadásának feltétele továbbá, hogy nincs eltérés a kérelmező családi állapota és névviselése tekintetében a nyilvántartásban szereplő adatai között. Amennyiben meglévő személyazonosító igazolványt szeretnék lejárta előtt megújítani, úgy azt az okmány lejárati dátumát megelőző 60 napon belül lehet igényelni.


 

Benyújtás módja:

A kérelmet csak személyesen lehet benyújtani (nincs lehetőség meghatalmazott útján való benyújtásra), előzetes időpontfoglalás alapján. Az időpontfoglalás menetéről az „Ügyfélfogadás - általános információk” menüpont alatt tájékozódhatnak.

Kiskorúakra vonatkozó külön szabályok:

 • 14-18 éves kor közötti kiskorú gyermek maga is kérelmezheti a személyazonosító igazolvány kiállítását.
 • 14 éves kor alatti kérelmező esetén egyik szülő (törvényes képviselő) hozzájárulása szükséges. 
 • 6 éves kor alatt a kiskorú megjelenése nem kötelező, ebben az esetben 3 hónapnál nem régebbi, a gyermeket ábrázoló igazolványképet kell hozni. 

A kérelem benyújtásakor a kérelmező arcképét, ujjnyomatát és aláírását az ügyintéző rögzíti.

Nem kell ujjnyomatot adni ha:

 • a magyar állampolgár a 6. életévét még nem töltötte be;
 • az ujjnyomat adását a kérelmező visszautasítja (ebben az esetben a kiállított Eszig nem lesz alkalmas azon funkciókra, amelyek az ujjnyomatnak a chip-en való tárolásához kötöttek);
 • ujjnyomat adására fizikailag képtelen, és ezt orvosi igazolással bizonyítja.

 

Benyújtandó okmányok/dokumentumok:

Személyazonosság igazolásához az alábbi okmányok egyike:

 • érvényes vagy 1 évnél nem régebben lejárt állandó személyi igazolvány,
 • érvényes magyar útlevél;
 • érvényes, magyar hatóság által kiállított, kártya formátumú vezetői engedély,
 • érvényes külföldi okmány (személyi igazolvány, útlevél),

és a kérelmező magyar lakcímkártyája, magyar születési anyakönyvi kivonata vagy másolata, a névviselés megállapítására alkalmas magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonat vagy másolata.

Amennyiben magyar állampolgárságát egyszerűsített honosítással szerezte meg:

 • honosítási okirat, illetve születési illetve házassági anyakönyvi kivonatok, lakcímkártya

Kiskorú kérelmező esetén benyújtandó továbbá:

 • szülők személyazonosítására alkalmas okmányok egyike (lásd fent).
  Megjegyzés: az izraeli személyazonosító igazolvány esetén mindkét szülőnek csatolnia kell a személyazonosító igazolvány mellékletét.

 

Eljárás időtartama:

Az új személyi igazolvány a kérelem benyújtásától számított 1-2 hónapon belül érkezik meg a külképviseletre.


 

Díjak:

Évente egy alkalommal illeték és konzuli díj mentes.


 

Egyéb fontos tudnivalók:

Az elkészült okmányt személyesen kell átvenni, amennyiben rendelkezett előző személyazonosító igazolvánnyal, úgy annak egyidejű leadásával.

A kérelem benyújtásakor kapott PIN borítékot el kell hozni az okmány átvételéhez. Ez a boríték tartalmazza a PIN kártyát, ami az új okmány aktiválásához szükséges.

Érvényességi idők:

 • 0-12 éves korig 3 év: a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napjáig, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig
 • 12-18 éves korig 3 év : a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napjáig
 • 18-65 év között 6 év
 • 65 év felett ugyancsak 6 év, de lehetőség van határidő nélküli okmány kiállítására is, ha a kérelmező az igazolvány elektronikus funkcióit nem veszi igénybe.

Ha a jogosult február 29-én született, és az érvényességi idő lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a személyazonosító igazolvány érvényességi ideje február 28-án jár le.

Az elektronikus személyazonosító igazolványról további tájékoztatás található a https://eszemelyi.hu/ web oldalon, illetve tájékoztatás kérhető a hivatalos kormányzati ügyfélvonalon, Magyarországon a 1818, külföldről pedig a +361 550-1858 telefonszámon, vagy e-mailben: 1818@1818.hu


 

Nyomtatványok:

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumokat helyben, elektronikusan készítjük el, azok aláírása így a helyszínen szükséges.